Spis treści

 

1695 -1703
Powstaje wykonany przez Baltazara Fontane ołtarz z sarkofagiem św. Jacka w kaplicy pod jego wezwaniem w kościele dominikanów w Krakowie. Kaplica zostaje ozdobiona polichromią wykonaną przez Karola Dankwerta z Nysy. na ścianach zawieszono kilka obrazów namalowanych przez Tomasza Dolabellę.
We Francji w Chartrs i w Tuluzie św. Jacek wyznawany jest kult św. Jacka. Relikwie św. Jacka trafiają do klasztoru Najświętszego Sakramentu w Paryżu
1712

Wdowa po Baltazarze Ludwiku von Larisch- hrabina Magdalena Engelburg -Kotulińska-Kryszkowic właścicielka Kamienia funduje w tej miejscowości szpital pw. Św. Jacka dla pięciu starych niewiast.
1713
Betyfikacja bł. Czesława, brata św. Jacka. Patrona Pragi i Wrocławia
1715

Od wieków św. Jacek jest czczony w kamieńskim zamku, była tam "izba pamięci", w której według podania miał się on urodzić. Były w niej pamiątki po Świętym: kołyska, habit zakonny, pasek i piuska. (15)(9)(16)
1720

W kościele parafialnym w Kamieniu Śląskim, biskup wrocławski Eliasz Daniel von Sommerfeld święci ołtarz główny ku czci św. Jacka.
1730

Hrabina Magdalena Engelburg -Kotulińska-Kryszkowic otrzymała indult zezwalający na urządzenie w zamku kamieńskim kaplicy i odprawianie mszy jedynie dla mieszkańców zamku i służby dworskiej. (15)
1743

Hrabina Magdalena Engelburg -Kotulińska-Kryszkowic zawiera z prowincjonałem dominikanów umowę na mocy, której zobowiązał się on w zamian za fundację ku czci św. Jacka i bł. Czesława wyznaczyć kapelana do posługi w kamieńskim zamku. Miał on codziennie odprawiać Mszę św. w kaplicy zamkowej. Oddaje swoje klejnoty na odnowienie monstrancji, która do dziś uświetnia uroczystości odpustowe św. Jacka. (15)
1762

Papież Klemens XIII udzielił kościołowi św. Jacka w Kamieniu na dzień św. Jacka 7-letniego odpustu. (16)
1778

Syn hrabiny Karol Ludwik Jacek von Larisch odnawia kaplicę od zewnątrz k, jak i wewnątrz. Ołtarz bogato inkrustowany srebrem został konsekrowany 13 lipca 1778 r. przez jego krewnego - Maurycego von Strachwitz, biskupa sufragana Wrocławia. W ołtarzu były drogocenne obrazy św. Jacka i Trójcy Świętej koronującej Matkę Bożą. Z 3 listopada pochodzi dokument fundacyjny zatwierdzony przez władze kościelne i świeckie zarządzający, aby kaplica nie służyła do żadnych celów świeckich. (15)
1740
r.
wzniesiono na Rozbarku (Bytomiu) drewnianą kaplicę ku czci św. Jacka
1744

Fundacja została zatwierdzona w klasztorze Dominikanów św. Wacława w Opawie przez prowincjonała o.Serafina Horisznera. (15)
1781

W odległości 9 km od Kamienia leży wieś Odrowąż. Jednakże wieś Odrowąż ku czci św. Jacka założył hrabia Karol Larisch z Otmic dopiero sześćset lat po narodzeniu Świętego na jego cześć.