Spis treści

 

1906

Dla stałego programowego ujęcia oryentalistyki polskiej powstaje polska stacja naukową na Wschodzie z ekspozyturą w Sofii i Konstantynopolu na cześć pierwszego polskiego oryentalisty, św. Jacka Odrowąża nazwana "Hyacyntheum". Założono ją dla badań lingwistycznych, folklorystycznych i archiwalnych (z tych ostatnich do stosunków Polski z Turcyą i Tatarami), obejmujące bliższy Wschód. (27)

1907
Polonia z Detroit buduje kościół  pw. św. Jacka. Przy kościele powstaje parafia łącząca Polaków

1933 Św. Jacek zostaje patronem Marynarki Wojennej II RP

1920
Na końcu świata w Yalgoo  Zachodnia Australia w mieście poszukiwaczy złota zbudowano kaplicę pw. św. Jacka, zaprojektowaną przez australijskiego architekta Johna Hawes dla sióstr dominikanek. Czytaj

1927
Polską Prowincję św. Jacka reaktywowano w 1927 roku w ówczesnych granicach państwa. (29)

1945
Nie miał Jacek szczęścia do wojsk nadchodzących ze wschodu. Za życia musiał uciekać z Kijowa przed hordami tatarskimi. Niemal siedemset lat po jego śmierci wojska radzieckie zajęły zamek w Kamieniu i urządziły tu szpital. Pozostawiły po sobie spaloną kaplicę świętego Jacka. Święte pamiątki zginęły, a zamek na pół wieku zamarł i niszczał pod zarządem władz wojskowych. Obok Kamienia powstało lotnisko wojskowe.
(9)

1957
700 rocznica zgonu była uroczyście obchodzona w Polsce jako patrona diecezji katowickiej i opolskiej. Papież Pius XII pisze list do Generała Zakonu Dominikanów w 700-NĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI ŚW. JACKA Dan w Rzymie, u św. Piotra, dnia 1 sierpnia 1957 r., dziewiętnastego roku Naszego Pontyfikatu. (7) Cytat "Tutaj bez wątpienia należą specjalne związki, jakie łączyły św. Jacka z Waszym Patriarchą. On, bowiem zarówno w Rzymie, gdzie przez samego Waszego Założyciela został przyjęty do Zakonu Kaznodziejskiego, jak zwłaszcza w Bolonia, w którym to mieście przez niemały odstęp czasu wspólnie z nim przebywał - czerpał od św. Dominika jakby z samego źródła" (De vita et miraculis S. Hyacinthi, Monum. Poloniae. IV, Leopoli, 1884, p. 849) zasady świętego życia i świętego działania, do których w podziwu godny sposób dostosował swoje czyny aż do ostatniego tchnienia.
Jako jedyny święty spoza kręgu świętych biblijnych związanych z narodem francuskim, znalazł sobie miejsce w długim szeregu postaci świętych ustawionych w Lourdes wzdłuż drogi procesyjnej z placu spotkań z chorymi do bazyliki mariackiej. (16) i na attyce kolumnady Berniniego na placu św. Piotra w Watykanie.

17 sierpnia kard. Stefan Wyszyński wezwał św. Jacka na pomoc zniewolonej Polsce

4 sierpnia 1957r. odprawiono pierwszą mszę w kościele pw. św. Jacka w Ottawie- Kanada.

1962-65 Po Soborze Watykańkim II usunięo św. Jacka z kalendarza liturgicznego, uznając, że święty ma oddziaływanie lokalne.Mówi śię, że kto opuszcza Rzym zawsze przegrywa. My Polacy, jeśli nie chcemy przegrać sprawy św.Jacka musi on powrócić do Rzymu

1966

W kamieniu odbywają się uroczystości milenijne z udziałem Episkopatu Polski. Przewodził nim Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński a głównym celebransem był abp. Krakowa, Karol Wojtyła. Wielkim życzeniem prymasa było by mógł udać się choćby na prywatną modlitwę do kaplicy św. Jacka. Niestety, nie udało mu się to. Kiedy próbował sforsować ruskich strażników ci wymierzyli w niego karabiny i zmusili do odwrotu. (15)

1968

W dn. 18.VIII.1968r, Ks. Kardynał Karol Wojtyła w kościele OO Dominikanów w Krakowie wygłasza kazanie na uroczystość ku czci św. Jacka

1970

Zamek kamieński - miejsce urodzin św. Jacka i pradawnego kultu- spłonął, prawdopodobnie podpalony. Ruiny zostały splądrowane, pozostały nagie, wypalone mury. Powstanie w pełnej okazałości,  jak Fenix z popiołów i będzie nazwany "Szmaragdem Ziemi Opolskiej".

1981

Kościół na zamku w Słupsku, należący niegdyś do dominikanów przyjmuje za patrona św. Jacka. Ziarno ewangelii, zasiane przed siedmioma wiekami wyrasta tu ku chwale Świętego.  Tędy wędrował Jacek z Kamienia  Pomorskiego do Gdańska. Tu zacznie się historia naszej strony internetowej

1983
Jan Paweł II , podczas swojej pielgrzymki na Górę św. Anny powiedział " W pobliżu Góry św. Anny znajduje się Kamień Śląski, miejsce urodzenia św. Jacka, bł Czesława i bł Bronisławy Odrowążów - postaci bardzo mi drogich i bliskich od wczesnej młodości " (21.06.1983) patrz 56

1986

17 sierpnia, przemawiając w Castel Gandolfo papież Jan Paweł II ogłosił św. Jacka patronem Kongresu Eucharystycznego w Polsce mówił o nim: ""...to wielki misjonarz, apostoł ziem polskich i ruskich, przede wszystkim wielki patron naszej czci dla Najświętszego Sakramentu i dla Matki Bożej..."

1990

Duchowe wstawiennictwo św. Jacka i materialna pomoc ludzi dobrej woli podnoszą z ruin zamek w Kamieniu Śląskim. Dopiero w roku 1990 stało się możliwe przejęcie ruin zamku w Kamieniu przez diecezję opolską. Staraniem abpa Alfonsa Nossola odbudowano zamek od podstaw. Dziś jest prawdziwą perłą diecezji opolskiej - sanktuarium i jednocześnie Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Pracami kierował ks. dr Albert Glaeser. Od czasu ponownego otwarcia sanktuarium obserwuje się ogromny wzrost pielgrzymek do świętego Jacka. Pielgrzymi przybywają coraz częściej, ze wszystkich stron Polski, z Niemiec, z Czech. Święty Jacek oprócz tradycyjnych atrybutów swojej duchowości - czci Eucharystii oraz Matki Bożej - Jest patronem pojednania i zjednoczenia chrześcijańskiej Europy. Bo przecież wszędzie, gdzie szedł, a przebył spory kawałek Europy, odważnie głosił Chrystusa, nie istniały dla niego żadne przeszkody językowe, kulturowe czy mentalnościowe.

1993
Dekretem z 10 lutego 1993 r. Jan Paweł II mianował św. Jacka głównym patronem Metropolii Górnośląskiej, obejmującej archidiecezję katowicką oraz diecezje opolską i gliwicką.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jacka Kapłana w Kętrzynie została erygowana z dniem 1 lipca 1993 roku przez Metropolitę Warmińskiego abp dr Edmunda PISZCZA dekretem Nr 536/93 z dnia 20 maja 1993 roku.

1994
1. W 400-lecie kanonizacji św. Jacka uroczystości rocznicowe połączono z poświęceniem nowo odbudowanej kaplicy i zamku w Kamieniu Śląskim. Przybyło wielu pielgrzymów z kraju i zagranicy. Sumie pontyfikalnej odprawianej w języku polskim łacińskim i niemieckim przewodniczył ks. Kard. Joachim Meissner z Kolonii, który powiedział myśląc o współpracy Polaków i Niemców przy odbudowie zamku kamieńskiego "czyńcie tak a na pewno powstanie nowa, wspólna dla wszystkich Europa".
2. Zorganizowano w zamku w Kamieńiu  Centrum Kultury i Nauki Teologicznego Uniwersytetu Oplskiego oraz Ośrodek Rekolekcyjno - Ekumeniczny. Od momentu poświęcenia kaplicy wzrosło bardzo znaczenie Kamienia, a zamek stał się miejscem wielkich wydarzeń religijnych, kulturalnych i politycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Kaplica wraz z kompleksem zamkowym i kościołem parafialnym stała się znaczącym sanktuarium i miejscem pielgrzymkowym Górnego Śląska. Dziś jest centrum integracji europejskiej i światowej.
3. Pałac w Kamieniu Śląskim wraz z dobrami w wyniku dziedziczenia i koligacji małżeńskich należał kolejno do różnych śląskich rodów szlacheckich. W XII wieku należał do rodu Odrowążów. Od XVI wieku stawał się własnością rodu Strzałów, Rokowskych, Larischów i Strachwitzów. W roku 1945 obiekt został upaństwowiony i zamieniony na dom dziecka. Po rozbudowaniu pobliskiego lotniska zamek w latach 50-tych zamieniono w obiekt wojskowy. Po pożarze w 1973 r. zabudowania pałacowe oraz kaplica św. Jacka uległy całkowitej dewastacji i ruinie. Po przekazaniu zabytkowego obiektu władzom cywilnym Wojewódzki Konserwator rozpoczął jego odbudowę. Z braku środków finansowych prace wstrzymano i bezskutecznie usiłowano sprzedać cały zabytkowy kompleks. Dopiero w 1990 r., na wniosek władz wojewódzkich, a przede wszystkim ze względu na kaplicę, odbudowy podjęła się diecezja opolska. W tym roku częściowo odbudowaną oficynę i ruiny pałacu (bez dachu i wieży) wraz z parkiem zakupiła Kuria Diecezjalna w Opolu za sumę ówczesnych 240 milionów zł.(15)

1997 Maria Janicka w "Encyklopedii Katolickiej" (t IV Lublin 1997) publikuje syntetyczne zestawienie znanych przedstawień św. Jacka

1998
Lednica. W nocy z 30 na 31 maja 1998 r. nad Jezioro Lednickie niedaleko Gniezna przyjechało na niezwykłą noc czuwania i modlitwy ok. 30 tys. studentów, maturzystów, harcerzy, biznesmenów, polityków, profesorów akademickich, sław ze świata kultury i mediów. Ojciec Zięba przywiózł relikwie św. Jacek Odrowąża, aż z krakowskiego grodu na lednicką łąkę. Relikwiarz został umieszczony z honorami na specjalnym podwyższeniu w kształcie pnia drzewa, a straż przy nim zaciągnęli dumni z takiego wyróżnienia harcerze.

Legnica. dnia 14 sierpnia 1998 r  uroczystość wprowadzenia relikwii świętego do kościoła pw. św. Jacka w Legnicy, ceremonia odbywa się podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej na placu przed kościołem pod przewodnictwem ks. infułata Władysława Bochnaka, wikariusza generalnego w koncelebrze z prezbiterami miasta Legnicy oraz z byłymi wikariuszami parafii. W tym czasie rozpoczyna się także zwyczaj sprawowania comiesięcznych nabożeństw do św. Jacka, każdego 17 dnia miesiąca. Autentycznośc relikwii potwierdza dokument podpisany jeszcze przez metropolitę krakowskiego kard. Karola Wojtyłę.,