Zwracam się z prośbą o powtórzenie zbiórki dla ratowania pamiątek. związanych ze św. Jackiem. Poprzedni apel ( przeczytaj  tutaj) przyniósł efekty. Klasztor zabrał wymaganą kwotę ponad 80 000 zł na kontynuowanie ratunkowych prac remontowych w kościele pw. św. Mikołaja w Gdańsku.
Tym razem chodzi o konserwację obrazu przedstawiającego św. Jacka.

św.Jacek GdańskInformacje podstawowe:
Obraz jest autorstwa Marcina Jabłońskiego i został namalowany w 1837 r. na zamówienie dominikanów we Lwowie. Święty ukazany jest w całej postaci, stojący frontalnie, w białym habicie
i czarnej kapie, z przewieszoną przez szyję haftowaną stułą. We wzniesionej prawej ręce trzyma złotą monstrancję z Najświętszym Sakramentem, ku której kieruje wzrok, a lewą ujmuje figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Postać jest oświetlona światłem z góry, stoi częściowo na tle jasnych chmur, nie jest statyczna.

Obraz został przywieziony ze Lwowa do Gdańska po wojnie. Początkowo był eksponowany w ołtarzu bocznym Przemienienia Pańskiego. Obecnie znajduje się na ścianie północnej w kaplicy Św. Jacka.
Do kościoła św. Mikołaja trafiły jeszcze dwa obrazy namalowane przez Marcina Jabłońskiego. Przedstawiają one świętych Tomasza z Akwinu oraz Wincentego Ferreriusza. Renowację obrazów przeprowadzono w ostatnich dwóch latach i są one obecnie eksponowane na ścianie w zakrystii kościoła.

Stan zachowania obrazu:
Obraz jest w złym stanie zachowania. Płótno zostało wycięte z ram. Powyżej namalowanej monstrancji i główki aniołka płótno zostało w poziomie odcięte. Większość półkolistego łuku, a także marginesy przy krawędziach stanowią płótno dublażowe, które mocno usztywniło obraz. Na powierzchni widoczne są nieestetyczne pofałdowania płótna, sfalowania powierzchni i wybrzuszenia.
Występują również liczne spękania, przetarcia warstwy malarskiej i wgniecenia. Największe ubytki
i drobne wykruszenia zaobserwować można przy dolnej krawędzi obrazu. Warstwy nałożonego werniksu są mocno pociemniałe, widoczne są zaplamienia i zacieki.

Opisany powyżej stan zachowania obrazu powoduje, że jego estetyka jest obecnie silnie zniekształcona, a posiadane wartości artystyczne zupełnie nieczytelne dla odbiorcy.

Zakres prac konserwatorskich:
Prace konserwatorskie przy obrazie obejmują: zdemontowanie listewek i metalowych elementów imitujących ramkę, odpięcie tkaniny z płótna lnianego zabezpieczającej odwrocie obrazu, wstępne odkurzenie lica i odwrocia obrazu z kurzu i luźnych zabrudzeń, przegląd warstwy malarskiej
i podklejenie kruchych, odspojonych fragmentów, zabezpieczenie lica obrazu bibułką japońską, zdjęcie płótna z krosna, usunięcie płótna dublażowego oraz ewentualnych reperacji, likwidacja deformacji, lokalna konsolidacja, oczyszczenie lica z zabrudzeń powierzchniowych, stopniowe usuwanie werniksu oraz zmienionych kolorystycznie retuszy, usunięcie oraz korekta wadliwie założonych kitów, sklejenie pęknięć płótna, wklejenie łatek, uzupełnienie brakującego fragmentu płótna w partii łuku, wzmocnienia łączeń od odwrocia, konsolidacja warstwy malarskiej, uzupełnienie ubytków zaprawy i warstwy malarskiej, wykonanie dublażu z zastosowaniem przekładki, naciągniecie płótna na nowe ruchome, sfazowane krosna, naniesienie werniksu retuszerskiego, wykonanie punktowań ubytków oraz przetarć warstwy malarskiej, zabezpieczenie lica półmatowym werniksem końcowym, oprawa obrazu w nową ramę, wykonaną z drewna dębowego, bejcowaną, lakierowaną półmatową, z wąskimi profilami wewnętrznym i zewnętrznym pozłoconymi złotem płatkowym.

Koszt renowacji z wykonaniem nowej ramy:
34 000,00 zł
Darowizna dla:
Klasztor Ojców Dominikanów
ul. Świętojańska 72
80-840 Gdańsk

numer konta: 77 1140 1065 0000 3926 9300 1018 w tytule przelewu:darowizna na prace konserwatorskie przy obrazie św. Jacka z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku - dar czytelnika Portalu św. Jacka