Dnia 17 sierpnia 2023 roku podczas Mszy św. odpustowej, została poświęcona figura św. Jacka, która rozpoczęła odwiedziny rodzin w parafii pw. św. Jacka w Straszynie.

Św. Jacek był wędrownym kaznodzieją przed wiekami, dziś również poszedł do domów głosić Słowo Boże. Stało się to dzięki inicjatywie Diakonii działającej przy parafii a także na prośbę parafian. 
Kard. Karol Wojtyła powiedział o nim[…] Stąpając po polskiej ziemi z Eucharystią i statuetką Matki Bożej uczył naszych przodków tajemnicy Chrystusa i tajemnicy Maryi… uczył ich zarazem wielkości człowieczeństwa. I ta lekcja stała się naszym depozytem, naszym spadkiem dziejowym " (patrz poz.80)
Niech więc stąpa i dziś po straszyńskiej ziemi - stając się gościem w domu.- niech zachęca do rodzinnej modlitwy i pogłębiania wiary.

Informacja dla parafian.
Pobyt figury w rodzinie będzie obejmował trzy dni: poniedziałek, wtorek, środa; lub: czwartek, piątek, sobota. Rodzina zabiera figurę z kościoła po Mszy św. wieczornej w niedzielę i przynosi w środę przed Mszą św. wieczorną. Kolejna rodzina zabiera figurę po Mszy św. wieczornej w środę, a przynosi przed Mszą św. wieczorną w sobotę. W niedzielę, figura św. Jacka jest w kościele. Zapisy na przyjęcie peregrynującej figury św. Jacka w zakrystii lub drogą email. Kontakt na stronie parafii (tutaj)

Modlitwa w rodzinie podczas peregrynacji figury św. Jacka Odrowąża w parafii w Straszynie (propozycja Diakonii)

Wszechmogący, wieczny Boże, dzięki Twojej łasce Święty Jacek, przez wytrwałe głoszenie Ewangelii, odnowił i umocnił w wierze wiele narodów.
Za jego wstawiennictwem pomnóż naszą wiarę, abyśmy byli zdolni pracować dla Twojej chwały i zbawienia ludzi.
Zawierzamy Ci nasze rodziny, małżeństwa, osoby samotne, starsze, chore, a także naszych duszpasterzy.
Zawierzamy nasze dzieci, które są nieustannie poddawane laicyzacji i ateizacji w świecie odrzucającym wartości ewangeliczne. Prosimy Cię szczególnie za ……… [wymienić imiona bliskich osób oraz intencję].
Najświętsza Maryjo Panno – Niepokalana i Święty Jacku – nasz patronie, gorliwy w głoszeniu Ewangelii, módlcie się za nami i za naszą wspólnotę parafialną teraz i w każdej chwili.
Amen.

W Straszyńskim sanktuarium, uświęconym obecnością relikwii Jackowej, znana jest moc wstawiennicza Patrona.
Wspomina się go podczas każdej Mszy świętej a w każdym 17 dniu miesiąca jest odprawiane nabożeństwo ku jego czci i składane są na ołtarzu intencje z Kręgu Modlitewnego na Portalu
Figura jest repliką oryginału stojącego w kościele.


perygrynacja figurka