To zaskakujące pytanie w tytule artykułu, jest w gruncie rzeczy pytaniem o korzyści płynące z poszukiwań  śladów Jackowych. Próbą odpowiedzi  jest  osobista refleksja, wynikająca z już poznanych dzieł świętego.

Tak więc, cóż nam może powiedzieć św. Jacek, który żył 750 lat temu?
- Przecież, nie pozostawił on po sobie wielu materialnych śladów, nie napisał pamiętnika, nie napisał mądrej księgi, nawet nie zrobiono spisu cudów zaraz po jego śmierci, nikt nawet nie pisał kroniki o nim za jego życia. Do naszych czasów dotarły jedynie echa. Jak więc to się dzieje, że ciągle  jest on wśród nas, a niekórzy się nim nawet fascynują?
- Oto jest pytanie do rozważania.
-Pierwsza, łatwa przecież odpowiedź. Wola w tym Boża !
-Druga, to odpowiedź Kościoła, który mówi  - "Na firmamencie wiary święci świecą jak gwiazdy".W tym stwierdzeniu jest ta ziemska interpretacja Woli Bożej.Pozostaje więc nam wiernym, umiejętność odczytania z tego nieba wskazówek dla własnej drogi na ziemi. Gwiazdy świętych, wskazują kierunki, którymi warto podążać. Wyznawcy kultu Jackowego mniej mogą korzystać z udokumentowanych przykładów z jego życia doczesnego, bardziej z  duchowego bytu Jacka. Zawierzając  św. Jackowi wielu taką drogę odnalazło dla siebie i pokazało ją innym. Hagiografowie opisują św. Jacka, jako człowieka czynu, modlitwy i ascezy.
Co ujrzeć mogą współcześni, kierując się światłem Jackowej gwiazdy?.
-Moim zdaniem mówi ona że:

1.Można pełnić znacząca misję, nie dążąc do godności i awansów czy materialnych korzyści, i zostać uznanym i dostrzeżonym w cichości zbudować własny autorytet i pozyskać szacunek ludzi.

2.Aby stać się dobrym przykładem dla innych warto poświęcać się, gdy nagrodą może być tylko pamięć ludzka.

3.Modlitwa a nawet asceza nie przeszkadzają w życiu aktywnym i pełnym pracy.

4.Wykonywanie wielu funkcji i zaangażowanie jednoczesne w wiele spraw wielkich i małych jest możliwe i do
podźwignięcia.
 
5.Zawsze należy szukać uczniów i być dumnym, jeśli przerastają mistrza.

6.Należy dostrzegać potrzeby innych i potrafić, zarówno załatwić koronę królowi jak i pieroga głodnemu.

7.Robienie rzeczy niemożliwych jest możliwe, potrzebna jest jedynie wiara, modlitwa czyni cuda a te są bardziej możliwe niż myślimy.

8.Kiedy projekt, który realizujesz wali się nie z Twojej winy, należy zachować z niego to co najcenniejsze.

9.Jeśli starasz się i nie idzie ci w tym miejscu, nie obwiniaj siebie za to i spróbuj gdzie indziej.

10.Sam niewiele możesz zrobić, z braćmi wszystko.

11. Módl się zawsze, a szczególnie wtedy, kiedy od Pana Boga niczego  nie potrzebujesz.

12.Dwunaste............... pozostawiam do wpisania przez innych, a i na zaś sobie.