Znaleźliśmy powieść historyczną w której występuje św. Jacek.
Książkę odkryła Iwona, dzięki jej za to.
Autorem jest Lech Bądkowski - tytuł, "Młody Księże". Wydawnicto Morskie 1980.
Powieść historyczna Lecha Bądkowskiego przenosi nas w XIIIw. do Gdańska. Jest ilustracją czasów Jackowych. Jacek Odrowąż pojawia się w niej epizodycznie jako świątobliwy dominikanin, oczekiwany na książęcym dworze poseł z Rzymu. Na moście przed kościołem św. Mikołaja zanim spotkał się z księciem dokonuje cudu na oczach zafascynowanych nim mieszczan. Władcy Pomorza Księciu Świętopełkowi przywozi zapewnienie opieki Papieża, czyli niezależność od sąsiadów i trwały pokój.
Powieść, opisuje w okresie panowania Świętopełka, zawiłości polityki Pomorzan, Piastowiczów, Krzyżaków i Kościoła w dążeniu do chrystianizacji Prusów, a w tym zmagania księcia o suwerenność Pomorza. Obrazy widziane są oczami książęcego syna,  późniejszego Księcia Pomorskiego Mściwoja II. Historyczne wydarzenia włączone są w epicką opowieść o rządzeniu państwem przez mądrego włądcę. Są w niej także malownicze opisy przyrody, grodów, bitew i zwyczajów starodawnych mieszkańców.Wiele ożywionych postaci historycznych i faktów znanych z gimnazjalnych podręczników. Napisana starą gwarą. W rękach twórców z holywood byłby to materiał na historyczno przygodowy film. Jest jeszcze druga część o panowaniu Mściwoja pt. "Chmury", ale jeszcze jej nie mamy. Dla nas ważne jest to,że św. Jacek mówi do nas z kart powieści. Polecam lekturę, zwłaszcza Gdańszczanom.