Publikujemy za zgodą autora list Pana Jędrzeja Czajkowskiego - admirała w stanie spoczynku- do dowódcy USS San Jacinto (CG 56). Poniżej wersja po angielsku a dalej po polsku. List wysłany został na adres okrętu. Czekamy na odpowiedź.

Dziękujemy Panie  Admirale.

Poniżej link do artykułu o spotkaniu z Panem Admirałem,  które dało początek sprawie listu. Tutaj

Normal 0 21

 

 

Captain J. Cordle, Esq.,

USS CG56 ‘San Jacinto'

 

Dear Captain,

 I am  retired Fleet Admiral of the Polish Navy and I had the honor of being onboard your warship at the time of your official visit to Gdynia, Poland during the ‘Baltops 2004' maneuvers. Unfortunately, neither the Polish nor the American side noted the fact then that the warship's name ‘San Jacinto' was indirectly derived from the name of the Polish 13th century saint, St. Hyacinth, a Dominican missionary(OPP). It is worth noting that both in present times as well as seven centuries ago, ‘San Jacinto' has been involved in the worldwide peace mission.

 The USS CG56 ‘San Jacinto', the U.S. Navy warship under your command, bears the name which commemorates the famous battle fought at the place in Texas called ‘San Jacinto'. Besides Americans and other nationalities, also Poles took part in that battle. Not long ago, the authors of the internet portal dedicated to St. Jacek (who is known in the regions where Spanish is spoken as San Jacinto/St. Hyacinth in English) discovered that indirectly the name of the USS CG56 ‘San Jacinto' derives from the name of this Polish saint. That fact was also confirmed by the HQ of the Polish Navy.

 The name of St. Hyacinth was taken to all the continents by the Dominican friars as well as by Polish emigrants. Traces of St. Hyacinth's cult can be found in numerous frescos and paintings of the great Renaissance masters, particularly in the churches of Rome, Sienna, Piacenza and Florence. The most famous painting is that of Ludovico Carracci which can be seen at the Louvre Gallery in Paris. The biggest sacred building dedicated to St. Hyacinth is the Basilica of St. Hyacinth in Chicago.

 The mortal remains of St. Hyacinth are laid to rest at the church of Holy Trinity in Cracow, Poland. On a beautiful Baroque sarcophagus an inscription dating back to 17th century was placed:

 When the terrified sailors in despair,

 Amidst high waves and raging storm,

Cry out ‘Help, St. Hyacinth!'

The sound of roaring sea fades away,

And the winds calm down.

The nearby ports look out for the ships.

He was the one who uttered holy words,

Through their might he defeated the liar devil,

And he sent him down to the dark abyss of hell.

To all those whose eyes lacked the light of vision,

He gave grace freely to help them live life to the fullest.

 

I believe that the above lines can be dedicated to all sailors and especially to the ones serving onboard your warship.

 I would be grateful if you were kind enough as to do some research on the genesis of the name ‘San Jacinto' and perhaps note the Polish saint's connection in the ship's history. I also wish to inform you that you may also find the internet portal www.jacek.iq.pl useful for your possible research work. It contains, among other interesting information, a contemporary biography of St. Hyacinth and a mention of the USS CG56 ‘San Jacinto'. The said portal is mainly dedicated to the present day historical research on the missionary work and cult of St. Hyacinth, gathered from all around the world.

 

I look forward to being honored with your comments on the above and I remain, and

Best regards,

 

Jedrzej Czajkowski

Fleet Admiral (ret.)

Gdynia, July 2009  

 

wersja po polsku - tłumaczenie - autor strony

 

                                                                                         

Szanowny Pan

Capitain J. Cordle

 USS CG56 „San Jacinto"

 

USS CG 56 "San Jacinto", okręt Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych Ameryki, którym Pan dowodzi w swojej nazwie upamiętnia słynną bitwę stoczoną pod miejscowością San Jacinto w Teksasie. W bitwie tej obok Amerykanów uczestniczyli również Polacy. Niedawno, autorzy portalu internetowego o Świętym Jacku,  znanym w obszarze języka hiszpańskiego jako San  Jacinto (eng. St. Hyacinth) odkryli, że pośrednio nazwa okrętu USS CG56 „San Jacinto" pochodzi od imienia tego Świętego Polaka.   Potwierdziło ten fakt również Dowództwo Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej.

Jako admirał Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej (w stanie spoczynku) miałem  zaszczyt być na Pańskim okręcie w czasie Jego oficjalnej wizyty w Gdyni podczas manewrów „Baltops 2004"

Niestety wówczas ani strona polska, ani amerykańska nie zwróciły uwagi na fakt, że nazwa USS „San Jacinto" pośrednio pochodzi od imienia św. Jacka Polaka, żyjącego w XIII wieku, misjonarza z Zakonu Dominikanów ( OPP).

Znamiennym jest, nasuwające się skojarzenie, że tak obecnie, jak i przed siedmiu wiekami „San Jacinto" wykonuje misję pokojową w świecie.

Współczesnym badaniom historycznym działalności misyjnej i kultu św. Jacka na świecie, poświęcony jest wspomniany portal internetowy.

Imię św. Jacka zostało wywiezione na wszystkie kontynenty przez zakonników dominikańskich, a także przez emigrantów polskich.

 Ślady kultu św. Jacka w malarstwie wielkich mistrzów renesansu można obejrzeć na wielu freskach i obrazach, a szczególnie w kościołach: w Rzymie, Siennie Piacenza, Florencji. Najsłynniejszym obrazem namalowanym przez Ludovico Carracci jest obraz, znajdujący się w galerii Luwru w Paryżu. Współcześnie w USA największym  obiektem sakralnym poświeconym św. Jackowi jest  Basilica of St. Hyacinth w Chicago.

Doczesne szczątki św. Jacka spoczywają w kościele pw. św. Trójcy w Krakowie w Polsce.

Na przepięknym barokowym sarkofagu z XVII w umieszczono napis: którą można zadedykować żeglarzom i marynarzom.

 

„Gdy wśród fal i burzy żeglarze w potrzasku

Pośród sztormu krzykną: Pomóż, święty Jacku!

Huk mórz się oddala, wiatry uciszają,

A okrętów bliskie porty wyglądają.

On to świętymi słowy czarta kłamliwego,

Pokonał i strącił do piekła ciemnego.

Wszystkim zaś, którym w oczach blasku światła brakło,

By z życia korzystali, łaskę dawał łatwo

Powyższe wersety jak sądzę można zadedykować żeglarzom i marynarzom Pańskiego okrętu.

 

Byłbym wdzięczny za zbadanie historii nazwy San Jacinto i ewentualną wzmiankę polskim pochodzeniu tego świętego w historii okrętu.

 

Jednocześnie informują, że na portalu internetowym www.jacek.iq.pl zamieszczony jest współczesny życiorys tego świętego ze wzmiankami o okręcie USS CG 56 „San Jacinto"

 

Z wyrazami szacunku

Jedrzej Czajkowski

Admirał Floty (w stanie spoczynku)

 

Gdynia, w lipcu 2009 roku