W okresie renesansu imię świętego Jacka trafia do literatury. Słynny autor Don Kichota Miguel da Saavedra Cervantes pisze panegiryk o św. Jacku i wygrywa w królewskim konkursie poetyckim zorganizowanym w 1595r. Otrzymał jako pierwszą nagrodę trzy srebrne łyżki ofiarowane przez konwent św. Dominika z Saragossy. Dzięki temu utworowi został zauważony przez dwór króla Hiszpanii i otrzymał angaż nadwornego poety, rozpoczynając swoją poetycką karierę.(poemat tutaj)

Mikołaj Hussowicz w 1525r. napisał heksametrem poemat o św. Jacku patrz tutaj