Pani Bożena Ptaś przesłała nam informację o przyznaniu nagród "Hyacinthus Silesianus 2011". Organizatorem konkursu jest Biblioteka Śląska oraz Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka.

Czytaj poniżej

W kategorii wydawca dla Wydawnictwa „W drodze” za książkę „Żywot świętej Katarzyny ze Sieny" Rajmunda z Kapui w przełożeniu Kaliksta Suszyły OP
W kategorii książka dla Ks. Prof. Marka Starowieyskiego za książkę „Tradycje Biblijne”

Laudacje do nagród Tutaj