W Wikipedii pani Apolonia Halicka znalazła obraz "Święto Różańcowe" przestawiający św. Jacka na tle Madonny z Dzieciątkiem Albrechta Durera (tutaj) oraz dwa szkice do obrazu, które publikujemy poniżej. Z tego szkicu dłoni skorzystał Gregorio Preti w w innym obrazie św. Jacka tutaj

Dziękuję za korespondencję

save0223 mail0135