Św Jacek odszedł do Domu Pana, tak jak przewidział w dniu 15 sierpnia 1257r.

O odejściu do wieczności św. Jacka i o Jego ponadczasowym przesłaniu, mówił w swojej homilii "Testament św. Jacka " Arcybiskup Poznania Stanisław Gądecki.
Dzień 15 sierpnia był w czasach św. Jacka, podobnie jak w naszych czasach, dniem szczególnym. Było to jedno z 12 wielkich świąt Kościoła Prawosławnego i Kościoła Katolickiego obrządku bizantyjskiego zwanego wówczas "Świętem Zaśnięcia Przenajświętszej Pani Naszej Bogurodzicy". Tradycja tego święta w Kościele Wschodnim sięgała IVw. Źródła podają, że w V wieku było obchodzone jako "Dzień Bożej Matki Maryi" Określenie "wniebowzięcie" zamiast "zaśnięcia" zaczęło się pojawiać w wiekach późniejszych, gdzieś pomiędzy wiekiem XVI i XVII.


I choć Wniebowzięcie Matki Bożej było od wielu wieków prawdą znaną i uznawaną przez wiernych Kościoła Wschodu i Zachodu, w Kościele Katolickim jako święto zostało ustanowione 61 lat temu. Ustanowił je Papież Pius XII na dzień 1 listopada jako "Uroczystość Wniebowzięcia Maryi"
W Konstytucji Apostolskiej Munificentissimus Deus Papież Pius XII ogłosił :"Niepokalana Matka Boża zawsze dziewica Maryja, ukończywszy swoje ziemskie życie, została wzięta do chwały nieba z duszą i ciałem".
W naszym kraju "Uroczystość Wniebowzięcia Maryi",przypada na koniec żniw i zwykło je nazywać się Świętem Matki Bożej Zielnej. W tym dniu Wierni w podzięce za opiekę Matki Bożej przynoszą do kościołów wianki i bukiety z ziół, kwiatów i kłosów. Po poświęceniu ich na nabożeństwach maryjnych zabierają je do domów i umieszczają przy wizerunku Maryi, jako pamiątką Jej wstawiennictwa i opieki.

 Wspaniałe przedstawienie Wniebowzięcia Matki Bożej z udziałem św. Jacka możemy zobaczyć w Bazylice św Mikołaja w Gdańsku na szczycie pochodzącego z XVIIw ołtarza Matki Boskiej Różańcowej. Przy wznoszącej się ku niebu Matce Bożej, otoczonej rojem barokowych, aniołków stoi figura św. Jacka i drugiego zakonnika, który trzyma w ręku księgę, prawdopodobnie jest to św. Dominik.

 

W ołtarzu tym umieszczony jest inny bardzo stary i bardzo cenny wizerunek Maryi. Jest to ikona Matki Boskiej Zwycięskiej. Ikonę tą przywieziono po II wojnie światowej do Gdańska z dominikańskiego kościoła Bożego Ciała we Lwowie. Powstanie jej jest datowane na XIVw, choć legenda mówi, że może być znacznie starsza i może pamiętać czasy pierwszego twórcy ikon -św. Łukasza. Wg legendy ikonę tą zabierali ruscy książęta na wyprawy wojenne, z których zawsze wracali "zwycięscy". Pod ikoną w szklanej gablocie widać liczne wota, które dokumentują jej cudowną moc.

Autor: Iwona

 Ołtarz MB Różańcowej  Figuralna Scena Wniebowzięcia Matki Bożej  Oświetlony ołtarz MB Różańcowej