Już w 2012 roku znaleźliśmy w Internecie wspaniałą inicjatywę. W Lublinie postała fundacja nawiązująca do misji naszego świętego, ale strona tej fundacji znikła, teraz ponownie ją odkryliśmy  i  okazuje się, że pozostała wierna pierwotnemu zamierzeniu a dodatkowo jest to organizacja pożytku publicznego (OPP), można ją więc wspierać 1% z naszych podatków.
Cele fundacji:
- szukanie dróg zbliżenia i pojednania między Polakami a ich sąsiadami, poprzez organizowanie spotkań wielostronnych z przedstawicielami narodów Europy Środkowo-Wschodniej;
- wspieranie inicjatyw ekumenicznych i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych religii (ewangelicy, prawosławni, żydzi);propagowanie kulturalnego dziedzictwa Europy opartego na wartościach i tradycji chrześcijańskiej, z podkreśleniem tego, co służy pojednaniu między religiami i narodami
Inicjatywy
Najbardziej znanymi inicjatywami Fundacji są Debaty Dwóch Ambon, spotkania Przekraczać mury oraz konwersatoria Przedsiębiorczość – kultura – religia.
Kontakt

Prezesem fundacji jest Tomasz Dostatni OP