Jak nas poinformował Pan Adam Kała, pomysłodawca i główny organizator rozgrywek, w czwartek 31 maja o godz 8.30 na otwarciu V Turnieju Międzydiecezjalnego Turnieju Piłkarskiego o Puchar św. Jacka, będzie obecny Ksiądz Arcybiskup Alfons Nossol.

Jest zapewnwe wiele przykładów związków Jego Ekscelencji z kultem św.Jacka, patrona diecezji opolskiej. My w życiorysie Jego Ekscelencji odkrywamy zbieżność ważnych dat z Jackowymi rocznicami. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1957 w Opolu, a więc w roku obchodów 700 - lecia śmierci św. Jacka. Wówczas to Kard. Stefan Wyszyński wezwał św. Jacka na pomoc Polsce( czytaj o tym tutaj)
Mianowany został biskupem diecezjalnym diecezji opolskiej 25 czerwca 1977, kanoniczne objął diecezję 4 sierpnia 1977, konsekrowany (ingres do katedry opolskiej) 17 sierpnia 1977 roku tj w dniu św. Jacka w 770. rocznicę śmierci św. Jacka. Po 50. latach pracy kapłańskiej, w 750. rocznicę śmierci św. Jacka w 2007 roku,  miał zamiar odejść na emeryturę (w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego 75 lat) i wrócić do pracy naukowej, jednak papież Benedykt XVI nie przyjął rezygnacji i przedłużył jego posługę do 2009r.
Wiemy, że staraniem Ks.Abpa. Alfonsa Nossola odbudowano zamek w Kamieniu Śląskim , tj. miejscu urodzin św. Jacka. Dziś obiekt ten jest prawdziwą perłą diecezji opolskiej - sanktuarium św. Jacka i jednocześnie Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Renowacją kierował ks. dr Albert Glaeser.