Szczęść Boże,
czy wie Pan/Pani, jak można otrzymać relikwię III st. św. Jacka? Jestem jego wielką czcicielką i to jest moje największe marzenie, aby móc przyjąć go fizycznie pod swój dach...
Pozdrawiam,
Anna

odpowiedź

Z tego co się dowiedziałem, o relikwię zawsze musi występować biskup. Podejrzewam, że dominikanie, sprawujący pieczę nad doczesnymi szczątkami św. Jacka,  też nie dają relikwii prywatnym osobom, ale zawsze można zapytać. Sytuacja jest więc nie łatwa, choć można jeszcze spróbować w internecie: czasem, ktoś wystawia relikwie do. .. sprzedaży (niestety, natura ludzka jest nieludzka), widziałem raz na internecie relikwiarz św. Jacka, który według wszelkiego prawdopodobieństwa był autentyczny i kosztował ok 50 Euro (o autentyczność będzie łatwiej w krajach, gdzie św. Jacek jest nieznany, bo kto by robił relikwiarz ze świętym, którego on sam nie zna albo ludzie mało znają).

Zbigniew Borkowski