Dnia 14 maja 2013r. przypada Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Arkadiusza Noconia, osoby szczególnie bliskiej naszemu portalowi.
Księdzu  Arkadiuszowi w imieniu własnym i współpracowników portalu  św. Jacka bardzo dziękuję za wsparcie duchowe i pomoc merytoryczną. Z radością będziemy przeżywać srebrny jubileusz Jego kapłaństwa. Ostatnie lata to praca, jaką wykonujemy poniekąd razem, odkrywając na nowo postać św. Jacka i przesłanie jakie niesie współczesnemu światu.
Zapraszjąc do modlitwy w intencji Jubilata, życzymy ks. Arkadiuszowi dalszych łask Bożych i nieustannej opieki św. Jacka.
Szczęść Boże!
Zbigniew Borkowski i Współpracownicy