17 sierpnia to dzień imienin Jacków. Przekazujemy im dużo hiacyntoserdeczności. W tym dniu w kalendarzu liturgicznym mamy wspomnienie o św. Jacku. W Jackowych parafiach odbywają się odpusty. Niebo jest dzisiaj trochę „szerzej otwarte” dla Jacków za wystawiennictwem ich patrona i zarazem dla wszystkich hiacyntopodobnych. Aby ułatwić „komunikację” sięgnijmy po modlitwę wstawienniczą (tutaj) lub do zbioru modlitw na portalu (tutaj)