W Internecie na Światowe Dni Młodzieży jest przygotowana informacja o św. Jacku. Przeczytajcie tutaj.

Niestety brak w niej skojarzenia, że Jacek został posłany, aby głosić Ewangelię po krańce ziemi. Scena przyjęcia posłannictwa opisana jest w jego życiorysie zwierającym wspomnienie dialogu pomiędzy św. Dominikiem a biskupem Iwo Odrowążem. Biskup prosi założyciela zakonu o braci dla Polski. -…nie mam takich -odpowiada św.Dominik.  -  Poślij mnie Ojcze  zgłasza się na ochotnika Jacek.Ten dialog ma współczesne odzwierciedlenie w rozesłaniu młodzieży na cały świat jakiego dokona papież Franciszek po Mszy Posłania w Brzegach. Poślij mnie Ojcze - zapewne odpowie tak Papieżowi kążdy z uczestnków Mszy na zakończenie ŚDM. Nietety autor informacji o św. Jacku podał tylko, że wraz z bł. Czesławem wstąpił on do Zakonu w Rzymie. Kolejny paradoks!