Pan Artur przesłał mi zdjęcie medalika ze św. Jackiem wybitego na 700 rocznicę śmierci świętego tj. w roku 1957. Przypominam, że w roku tym kardynał Stefan Wyszyński wezwał św. Jacka na pomoc zniewolonej Polsce.w zapomnianej homilii, którą cytujemy tutaj.

Fragmenty, które zamieszczam, są aktualne, świadczą, że od czasu Piastów nie wyciągamy wniosków z historii. Przypomnijmy je może ktoś skorzysta z tej nauki
......W tej ziemi polskiej trzeba mieć przede wszystkim talent łączenia, jednoczenia, a nie rozdzielania. Rozdzielać jest łatwo i dlatego to nie jest właściwość mądrości. Jednoczyć jest trudno, ale to jest znamię mądrych. Mądrość w życiu społecznym, w życiu politycznym polega na umiejętności tworzenia jedności z wielości, jak mówi św. Tomasz. Z wielości w jedności rodzi się pokój.

 .....O zapewne, politykiem nie był, był apostołem, ale rzecz znamienna, Najmilsi, że jeśli apostoł jest Boży, jeżeli jest owładnięty duchem Chrystusowym, to jest zarazem najlepszym politykiem, choćby ambicji politycznych nie miał; ale biada politykowi, gdyby odrzucił najmądrzejszą z politycznych ksiąg, jaką jest Księga Ewangelii, Chrystusowa Ewangelia, która uczy duszę swą dać za braci, która uczy służyć braciom na kolanach, jak Chrystus uczniom swoim w Wieczerniku i jak tego coraz bardziej w czasach dzisiejszych nam potrzeba, byśmy czuli, że jesteśmy miłowani przez tych, co nami rządzą, by rządzący zrozumieli, że rządzić to znaczy służyć, tak jak Chrystus służył na kolanach. Boć wielki jest człowiek i jego godność; nie jest on rzeczą, nie jest materią, nie jest zwierzęciem, jest Bożym dziecięciem. A rządzić Bożymi dziećmi trzeba ostrożnie, trzeba delikatnie, z szacunkiem, na kolanach.

Takiej to mądrości politycznej nauczył Apostoł Boży, nie polityk, władców naszej ziemi. I dlatego Polska powoli, powoli przezwyciężała te wszystkie elementy separatystyczne, otwierała sobie i okolicznym ludom serce i przez serce łączyła.

medalik750

 Dziękuję Panu Arturowi. Mamy już kolekcję kilku medalików. Również i zdjęcie tego , ale nadesłane przez Pana Jacka Osiewała. Kolekcja medalików po wpisaniu słowa medalik