Zobacz prośbę o modlitwę
Data:
 19-09-2022
Czas:
 15:11:11 (UTC)
Proszący:
 Paulina
Temat:
 Intencja

 
Prośba

1. Bardzo proszę o siłę przebaczenia pewnej osobie, o odbudowanie zaufania. 2. Proszę o nawrócenie Karola, o uwolnienie z grzechów ciężkich, o wiarę, czystość, pokój serca oraz potrzebne łaski.