Zobacz prośbę o modlitwę
Data:
 08-03-2023
Czas:
 18:18:04 (UTC)
Proszący:
 Ewa
Temat:
 Relacje z innymi

 
Prośba

O uzdrowienie relacji w rodzinie, o zgodę i miłość, o łaskę nawrócenia dla rodzeństwa, chrześniaczki Marceliny i jej rodziny oraz dla Tomasza i jego rodziny