Kontakt z Redakcją Portalu św. Jacka

Adres:
Raduńska 20c
Niestępowo
Pomorskie
83-331
Polska
Wyślij e-mail
Dodatkowe informacje:

Wysłanie formularza oznacza uprzednie przeczytanie i akceptację warunków polityki prywatności przedstawionych poniżej.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO) obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Administrator Portalu Świętego Jacka Odrowąża informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Portalu Świętego Jacka Odrowąża - Zbigniew Borkowski

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z :

a) Dobrowolna zgodą na przetwarzanie danych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wskazanym w zgodzie, w tym w celu obsługi formularza kontaktowego, biuletynu i innych usług portalu

b) Istnieniem uzasadnionych wymogów Administratora tj. koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym prowadzenie monitoringu wizyjnego ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ochrony osób i mienia, w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,

c) Realizacją wymogów ustawowych ciążących na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu przestrzegania przepisów prawa przez Administratora.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, w tym: wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa, wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu:

a) W przypadku przetwarzania na podstawie wyrażenia zgody – do czasu cofnięcia zgody.

b) Przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych,

c) Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi,

5. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.

6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa o ochronie danych osobowych w stosunku do jego osoby.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

10. Podanie danych jest dobrowolne.