apostolpolnocy Książka współfinansowana przez firmę Infracorr.

Tytuł: Św. Jacek Odrowąż – apostoł Północnej Europy
podtytuł: Międzynarodowe Sympozjum. Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu „Angelicum”, Aula Jana Pawła II, Rzym, 16 października 2007 r.
pod redakcją : ks. Arkadiusza Noconia, ks. Arkadiusza Wuwera
cena: 39,00 zł, zakup internetowy w Księgarni św. Jacka (tutaj)

Nota
W dniach od 15 do 17 października 2007 r. w Rzymie miały miejsce metropolitalne obchody 750. rocznicy śmierci św. Jacka Odrowąża. Z tej okazji, po raz pierwszy została zorganizowana metropolitalna pielgrzymka dziękczynna do Rzymu. Częścią tych obchodów było międzynarodowe sympozjum „Św. Jacek Odrowąż – apostoł Północnej Europy”, które odbyło się 16 października 2007 r. w Auli Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie.
Publikacja jest prezentacją dorobku tegoż sympozjum. WIĘCEJ PONIŻEJ

Stanowi ważny przyczynek do badań nad historią i kulturą Starego Kontynentu i jest znakomitą okazją do ukazania dynamizmu wiary, energii i entuzjazmu, które powiodły Jacka na misyjne szlaki, czego efektem było dzieło ewangelizacji Północno-Wschodniej Europy. O randze publikacji i międzynarodowym charakterze rzymskiej konferencji świadczą zaproszeni goście i autorzy tekstów, którzy reprezentują osiem różnych krajów Europy: Czechy, Danię, Litwę, Łotwę, Ukrainę, Węgry, Włochy i Polskę. Cennym rysem charakterystycznym prezentowanej książki jest łączenie wysiłków badawczych z ich aktualizacją w aspekcie społeczno-kulturowym. Dzięki tym walorom praca niniejsza powinna służyć pomocą nie tylko specjalistom, ale także szerokiemu gronu pedagogów i duszpasterzy.
Fides et ratio – to dwa skrzydła, które wyniosły św. Jacka Odrowąża na wyżyny świętości i przyniosły mu zaszczytny tytuł: Ex Silesia lux – Światło ze Śląska. Oby lektura tej publikacji pozwoliła ponownie odkryć to światło, aby w nas samych również dojrzało pragnienie zaniesienia światła wiary współczesnej Europie: Ex Silesia pro Europa nova!

SPIS TREŚCI:
Abp Damian Zimoń, Metropolita Górnośląski, Słowo powitania uczestników międzynarodowego sympozjum naukowego Św. Jacek Odrowąż – Apostoł Północnej Europy, Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu Angelicum, Aula Jana Pawła II, Rzym, 16 X 2007
              Teksty wygłoszone

 • Arkadiusz Nocoń, „Miejsca jackowe” w Rzymie. Wprowadzenie do sympozjum
 • Tomáš Černušák, Jiří Augustin Prokop OP, Święty Jacek i tradycja historyczna dominikanów w Czechach i na Morawach
 • Viktória Hedvig Deák OP, Związki św. Jacka z Węgrami
 • Adam Dobrzyński OP, Św. Jacek w Kijowie. Ten, który zrealizował marzenie św. Dominika
 • Pēteris Aglonietis OP, Owoce misyjnej działalności św. Jacka Odrowąża w krajach bałtyckich
 • Sigita Maslauskaitė, Quod vel lapidis virtutem, vel floris pulchritudinem designat. Ikonografia św. Jacka w sztuce religijnej na Litwie
 • Roberto Fusco, Jackowe modele ikonograficzne we włoskich obrazach ołtarzowych w okresie późnego manieryzmu i wczesnego baroku
 • Enrico dal Covolo SDB, Podsumowanie sympozjum

Teksty nadesłane

 • Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Św. Jacek i Dacja. Związki Apostoła Północy ze Skandynawią: prawdopodobieństwo, tradycja i aktualny stan wiedzy
 • Bożena Anna Wileniec Sønderby, Św. Jacek w Skandynawii: misja czy fikcja?
 • Anna Maria Lepacka, Ilustrowany żywot świętego Jacka Odrowąża Federica Zuccariego w bazylice św. Sabiny na Awentynie
 • Aleksandra Witkowska OSU, Średniowieczne tradycje kultu św. Jacka w Krakowie
 • Arkadiusz Wuwer, Dzieła społeczne pod wezwaniem św. Jacka Odrowąża w (archi)diecezji katowic