Kolejne działanie na drodze do przywracania pamięci o naszym wielkim Świętym w rożnych miejscach na świecie.

Ks.dr hab. Arkadiusz Nocoń w prestiżowym włoskim czasopiśmie "Arte Cristiana" nr 929 ( Sztuka Chrześcijańska) polemizuje  z obecnym podpisem pod obrazem Francesco Guardiego we wiedeńskiej Pinakotece, optując za tym, że przedstawia on św. Jacka a nie bł. Gundisalwa z Amarantu(!).
Dziękujemy za tę publikację i przedstawiamy tutaj kopię pdf artykułu
Link do czasopisma tutaj