W sobotę 2 czerwca 2007r Ojciec Jan Góra zaprasza młodzież nad brzegi jeziora Lednica, tu gdzie Polska przyjęła chrzest, na XI Ogólnopolski Apel Tysiąclecia. 
W tym roku patronował mu będzie św. Jacek.

O spotkaniu w Lednicy mówi Ewa Henclewska koordynatorka tegorocznej Lednicy w rozmowie z Barbarą Gruszka-Zych z "Gościa Niedzielnego"
(przedruk z Gościa Niedzielnego )

Jakie jest przesłanie spotkania?

– W tym roku przypada 750. rocznica śmierci św. Jacka, pierwszego polskiego dominikanina, który zaangażował się w dzieło nowej ewangelizacji na terenie Polski i ościennych krajów słowiańskich. Do dziś to symbol gotowości do głoszenia słowa Bożego. Chcemy, żeby podczas tegorocznej Lednicy młodzi wypowiedzieli słowa „Poślij mnie”, z którymi św. Jacek zwrócił się do św. Dominika, przyjmując z jego rąk habit. „Poślij mnie” – to właśnie przesłanie spotkania.

Czym św. Jacek może imponować młodym?
– Przede wszystkim odwagą i odpowiedzialnością. Uświadamia też, że każdy ma w życiu jakąś misję. Jan Paweł II powiedział, że „nie żyje się, nie umiera i nie kocha na próbę”. Każdy musi być świadomy swojego życia i brać za nie odpowiedzialność. Nie można oglądać się na drugich – to my musimy działać i starać się być światłem. Św. Jacek uczy nas, że nie ma co zwalać obowiązków na „innych”. Do nas samych należy wykonanie zadań, zarówno tych drobnych życia codziennego, jak i tych, do których wzywa nas Chrystus.

Jaki będzie gwóźdź programu tegorocznej Lednicy?
– Jednym z głównych punktów programu będzie misterium o św. Jacku, które przybliży uczestnikom spotkania jego życie. Drugim bardzo ważnym momentem będzie nabożeństwo „Poślij mnie!”, w którym przewodnią rolę odegra „chusteczka Jana Pawła II”. Każdy uczestnik otrzyma ją w recepcji. Pod koniec pontyfikatu Jan Paweł II stale trzymał w dłoni lub na kolanach chusteczkę. Dla nas to symbol przezwyciężenia cierpienia i słabości. Na Polach Lednickich każdy młody człowiek biorąc tę chusteczkę do ręki, usłyszy wezwanie:

Otrzyj czoło i zacznij myśleć na nowo,
Przetrzyj oczy i zobacz świat na nowo,
Wytrzyj nos i zaczerpnij świeżego powietrza,
Wytrzyj usta i zacznij używać nowego języka,
Otrzyj twarz i zostań nowym człowiekiem.
Zacznij życie na nowo!