Historyczne zamilczenie i to w Zakonie Kaznodziejów. Dotarłem przez Google earth do pierwszego klasztoru założonego przez św. Jacka we Fryzaku (Friesach) w Karyntii (Austria) nic tam nie piszą o św. Jacku. Nacjonalizm historyków zwłaszcza zachodnich stara się pomniejszyć jego rolę w historii tego szczególnego miejsca. Na szczęście Ojciec Woroniecki OP  w książce pt. " Św. Jacek Odrowąż" (54) ujawnia i obala ich teorie. Zapraszam do Klasztoru Jackowego w Austrii i na stronę w naszym portalu do matrixu w którym o tym piszemy, patrz rok 1221.

Karyntia, niegdyś,  za czasów Jacka,  zamieszkiwana była przez Słowian, ten fakt omijają historycy i nie odnotowują go kroniki i informacje o genezie klasztoru we Fryzaku publikowane przy temacie św. Jacka. Kto dziś mówi, że Berlin, Lubeka i inne miasta niemieckie np Prenclau, gdzie byli również dominikanie, leżą na ziemiach słowiańskich.Brak tego kontekstu geograficzno-narodowego utrudnia zrozumienie dzieła Jackowego, najłatwiej ograniczyć je do Polski Rusi i czasami Prus.

Pani Apolonia Halicka znalazła linki do klasztoru tutaj, jest tam w ołtarzu po prawej stronie figura św. Jacka

Zapraszam również jakiegoś zdolnego internautę, który potrafi porozumieć  się z "onet" i wpłynąć na uzupełnienie informacji w przewodniku tego portalu, dodając w polskiej wersji, że założycielem klasztoru dominikanów we Fryzaku był św. Jacek Odrowąż.

Może uda się to komuś, tak jak Pani Bożenie, która poruszyła niebo i ziemię, aby w kościele św. Sabiny na Aventynie w Rzymie - tam gdzie jest piękna kaplica poświęcona św. Jackowi był stojak na świece i informacja turystyczna o naszym Świętym. Kto spróbuje?

Pisze o tym tutaj również Pani Marta Wielek. 

 Jacek z towarzyszami dotarł do Fryzaku na początku roku 1219. Zatrzymali się tam około 6 miesięcy. Założyli tam pierwszy konwent, którego owocem było dużo powołań do Zakonu św. Dominika. Była to pierwsza misja dominikańska na północ od Italii.

To Jacek założył tu fundament pod życie zakonne, a nie przybyli później dwaj bracia Paweł  którego niekiedy nazywa się  Piotrem, i Salomon, którego postać jest hipotetyczna. Im to, tę zasługę, przypisują dominikanie niemieccy i historycy zachodni.Tkwiąc w kłamstwie.

We Fryzaku rządził wtenczas potężny arcybiskup Eberhard II, nieustraszony zwolennik cesarza Fryderyka II Hohenstaufa, który przyjął życzliwie św. Jacka i jego braci i zgodził się na wybudowanie tamże klasztoru. Przeorem tego klasztoru ustanowił św. Jacek Hermana Niemca. 
Klasztor leży przy drodze B317 dawnej Via Iulia Augusta na szlaku wiodącym z Wenecji do Wiednia (tutaj)