Dokonaliśmy wielkiego odkrycia w matrixie św. Jacka,  znależliśmy w Kaliforni (USA) miasto San Jacinto założone ok 1820 r. i nazwane tak na cześć naszego świętego. Zobaczcie. Podajemy link dogoogle maps do SN Jacinto
oraz do Proklamacji przyjęcia  w proklamacji  ustanowienia sierpnia miesiącem sławienia św. Jacka ( tutaj)

Poczytajcie sami cytat z historii tego miasta ze strony internetowej  urzędu miejskiego.

Beginning around 1820, the Mission San Luis Rey (located in modern day Oceanside) established a cattle ranch in the Valley, which they named for St. Hyacinth (San Jacinto in Spanish). St. Hyacinth ministered in Eastern Europe in the early 13th century; he was colonized in 1594 and his feast day is August 16th. Locally, the name San Jacinto was soon applied to the San Jacinto River and Mt. San Jacinto (elevation 10,804 ft.), one of the three tallest peaks in Southern California. 

Począwszy od około 1820 roku, Mission San Luis Rey (znajduje się w dzisiejszym Oceanside) założyła ranczo bydła w Dolinie, które nazwali na cześć św. Jacka (San Jacinto w języku hiszpańskim). Święty Jacek posługiwał w Europie Wschodniej na początku 13 wieku; Został kanonizowany w 1594 roku, a jego wspomnienie obchodzone jest 16 (17 przyp. red..) sierpnia. Lokalnie nazwa San Jacinto została przyjęła sie do nazwy rzeki San Jacinto i góry Mt. San Jacinto (wysokość 10 804 stóp), jednego z trzech najwyższych szczytów w południowej Kalifornii.

 Komentarz własny- paradoks polega na tym że dzisiejsi Amerykanie wiedzą, że nazwę swego miasta, rzeki i góry zawdzięczają św. Jackowi Odrowążowi z Polski a Polacy - nawet o takim wyróżnieniu nie śnią
Kliknijcie w zakładkę Miejsca Jackowe a zobaczycie jak wielkie to imię w Stanach