W czasie pielgrzymki Diecezji Katowickiej do Rzymu na obchody 750 rocznicy śmierci św. Jacka odbyło się poświęcenie odnowionego obrazu św. Jacka w ołtarzu głównym polskiego kościoła św. Stanisława przy Via delle Botteghe Oscure.