Wydruk z serwisu papieskiego

Ze św. Jackiem w Rzymie
ksj/a.

W tym roku mija 750. rocznica śmierci św. Jacka Odrowąża - jednego z najbardziej znanych w świecie polskich świętych, kanonizowanego 17 kwietnia 1594 r. przez Klemensa VIII, aktywnego misjonarza trzynastowiecznej Austrii, Polski, Czech, Rusi, Litwy i Ukrainy.

Nasz wielki Rodak, czczony na całym świecie, w sposób szczególny związany jest
z górnośląską prowincją kościelną - nie tylko przez fakt narodzin w Kamieniu Śląskim, ale przede wszystkim poprzez jego wstawiennictwo patronalne gdyż dekretem z 10 lutego 1993 r. Jan Paweł II mianował św. Jacka głównym patronem Metropolii Katowickiej obejmującej archidiecezję katowicką oraz diecezje opolską i gliwicką.

Święty Jacek Odrowąż zaliczany jest do największych postaci XIII wieku
i uważany jest za jednego z najwybitniejszych mężów ówczesnej Europy. To jedyny spośród 139 świętych przedstawiciel Polski na kolumnadzie Berniniego w Rzymie na Pl. Św. Piotra.

Pragniemy poinformować, że z tej właśnie okazji od 15 do 17 października, w Rzymie odbędą się metropolitalne obchody 750-tej rocznicy śmierci naszego wielkiego Ślązaka, na które organizowana jest diecezjalna pielgrzymka dziękczynna do Rzymu.

Chcemy wraz z Księżmi Biskupami pochodzącymi ze Śląska, wraz z przedstawicielami Konferencji Episkopatu Polski, gośćmi reprezentującymi Konferencje Episkopatów Austrii, Czech, Rosji, Litwy, Ukrainy, wraz z władzami zakonu Dominikańskiego; razem z ludźmi kultury i nauki, przedstawicielami władz państwowych i samorządowych - dziękować Bogu za dar naszego wielkiego patrona - św. Jacka - w miejscu gdzie rozpoczął swoją misyjną działalność.

W programie rzymskich obchodów 750 rocznicy śmierci św. Jacka przewidziane są:

 uroczysta międzynarodowa sesja naukowa na temat charyzmatu- wielkiego Ślązaka organizowana na Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie (Angelicum),
 wspólna celebracja Mszy św. w miejscu gdzie z rąk św. Dominika nasz Patron przyjął habit - w Bazylice św. Sabiny na Awentynie,-
 prapremiera filmu o św. Jacku-
 oraz uroczysty koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk" na Watykanie.-

Oczekujemy odpowiedzi na zaproszenie skierowane do Jego Świątobliwości Ojca Świętego Benedykta XVI przez Biskupów diecezji tworzących Metropolię Górnośląską. Organizatorzy obchodów otrzymali zapewnienie z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, iż swój udział w koncercie zapowiedział Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej Jego Eminencja Ks. Kardynał Tarcisio Bertone.
Obchody 750 rocznicy śmierci św. Jacka zbiegną się równocześnie z rocznicą wyboru na Stolicę Piotrową Sługi Bożego - Ojca Świętego, Jana Pawła II. Zatem 16 października będzie dniem, w którym dziękujemy Bogu za dar dwóch wielkich Polaków św. Jacka Odrowąża i Sługi Bożego Jana Pawła

Wyjazdy na Dziękczynną Pielgrzymkę Metropolii Katowickiej do Rzymu organizują biura pielgrzymkowe oraz parafie. Informacje o wyjazdach można uzyskać u swojego księdza lub w kancelarii parafialnej oraz oczywiście w biurze pielgrzymkowym. Informacje o biurach pielgrzymkowych organizujących wyjazd na stronie www.ksj.pl/rzym.
Warunkiem wejścia do Auli Pawła VI na koncert 16 października jest posiadanie bezpłatnej wejściówki, które zamawiają biura podróży lub księża organizujący pielgrzymkę jednak w przypadku wyjazdów indywidualnych bezpłatne wejściówki na to spotkanie należy zamawiać w sklepach Księgarni św. Jacka bądź w centrali Księgarni św. Jacka pod numerem tel.: 32/355 48 00 lub 32/355 81 00.

Szczegółowe informacje na plakatach w gablotkach parafialnych oraz na stronie www.ksj.pl/rzym.

PROGRAM OBCHODóW W RZYMIE:

15 X - PONIEDZIAŁEK
godz. 17.00 bazylika św. Sabiny na Awentynie

Uroczysta Msza św. dziękczynna wszystkich pielgrzymów w miejscu, gdzie z rąk św. Dominika nasz Patron przyjął habit: koncelebrowana przez Biskupów pochodzących ze Śląska wraz z przybyłymi na obchody Gośćmi. Po Mszy św. koncert pieśni sakralnych Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk"

16 X - WTOREK
godz. 10.00
Uniwersytet św. Tomasza (Angelicum)
Międzynarodowe Sympozjum naukowe na temat charyzmatu św. Jacka: prelegenci z krajów, w których ewangelizował św. Jacek: Litwy, Czech, Ukrainy, Włoch, Łotwy, Polski, Białorusi, Skandynawii.

godz. 18.00 Aula Pawła VI
UROCZYSTY KONCERT
- Spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI
(prowadzenie: Grażyna Torbicka, Piotr Kraśko)
* prapremiera filmu dokumentalnego o św. Jacku „Światło ze Śląska"
* recital fortepianowy Piotra Palecznego-
* galowy koncert Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk"-

17 X - ŚRODA
godz. 10.00
plac św. Piotra w Watykanie - Audiencja generalna z Ojcem Świętym
godz. 12.00 nawiedzenie Kościoła Polskiego pw. św. Stanisława na Via Bothege Oscure. Msza św. oraz uroczyste poświęcenie odnowionego obrazu św. Jacka w ołtarzu głównym