Św. Jacek wrócił do Kijowa, na tereny dawnej misji.

Kaplica pw. Św. Jacka w Kijowie znajduje się w budynku w którym jest : klasztor, Instytut św. Tomasza z Akwinu i Wydawnictwo KAIROS. Oto fragment informacji zamieszczony 19.08.2007r na stronie polskich dominkanów dotyczący jej poświęcenia: "Poświęcenia dokonał 18 sierpnia 2007 biskup kijowsko-żytomierski Jan Purwinski. Obecny był także jego biskup pomocniczy Witalij Skomarowski - rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Worzelu pod Kijowem. Na uroczystość przybyli studenci, tercjarze dominikańscy i przedstawiciele parafii kijowskich. Kaplicę zaprojektowała architekt Małgorzata Ruszel ze Lwowa. W centrum świątyni znajduje się kopia obrazu "Wizja św. Jacka" z 1594 r., autorstwa Ludwika Carracci; jego oryginał wisi w paryskim Luwrze. Kopię namalowało małżeństwo Ella Ponomarenko i Wasyl Rogoza z Odessy. Na bocznej ścianie została umieszczona figura Chrystusa, podarowana w 1999 r. przez ówczesnego ambasadora RP w Kijowie Jerzego Bahra. Wikariusz generalny dominikanów w Rosji i na Ukrainie o. Mariusz Woźniak OP poinformował KAI, że dotychczasowy klasztor stał się dla nich za ciasny. Dlatego w 2003 r. zakonnicy kupili budynek, w którym przeprowadzono generalny remont. Był on możliwy dzięki pomocy zagranicznej, m.in. z niemieckiej Kirche in Not, Episkopatu USA i Fundacji św. Michała z Londynu." Link do dominikanów kijowskich tutaj.

Również tutaj

 Opracowano na podstawie strony Dominikanów