Wielu chciałoby ująć z dzieł św. Jacka, my zaś będziemy do nich dodawali. Oto następne odkrycie, wielkich zasług św. Jacka dla kościoła w Szwecji i Skandynawii, przemilczane w ostatnich opracowaniach hagiograficznych. Św. Janusz (Johannes) jego życie łączy się ze św. Jackiem. Teksty z opracowania historycznego prof.dr Feliksa Konecznego dostępne w internecie cytujemy poniżej w całości. Patrz tutaj. Św. Janusz uczeń św. Jacka jest jednym z biskupów, którzy wyszli z ręki św. Jacka, inni,  to biskupi diecezji na ziemiach pruskich. Wiemy o pobycie św. Jacka na Pomorzu, jesteśmy na tropie jego dokonań w Danii, teraz odkrywamy wątki w Szwecji. Jak twierdzi prof. Koneczny, był więc Jacek w Skandynawii, zostawił tam swego towarzysza Janusza. Dominikanie w Szwecji mają w Jacku swego ojca założyciela?.  Będziemy badać ten wątek. Ten element niestety nie pasuje do schematu życiorysu św. Jacka, publikowanego w nowoczesnych opracowaniach historycznych. Cyt. Z Feliksa Koniecznego  brzmi tak „Pośrednikiem był wybitny Polak, zamieszkały w Szwecji, mianowicie św. Janusz. Przypomnijmy sobie z rozdziału 8, jak św. Jacek pozostawił w Szwecji swego ucznia, Janusza. Pochodził on z krakowskiego klasztoru Dominikanów. Zasłynął w Szwecji jako znakomity kaznodzieja, a prawością charakteru, prostotą obok uczoności i świątobliwością obok zdatności do czynu, jednał sobie nie tylko mnóstwo przyjaciół, ale też grono naśladowców chętnych przywdziać habit św. Dominika. Nowicjuszów zebrało się z czasem tylu, iż był kłopot, jak ich pomieścić stosownie, tj. żeby mieli czas i miejsce na naukę bez przeszkód. Zaradził temu arcybiskup miasta Upsali, Farler, wystawiwszy dla św. Janusza klasztor w mieście Sagluna. Za tym przykładem powstały następne klasztory w różnych stronach Szwecji, gdyż dzięki polskiemu świętemu zakon dominikański nabył wśród Szwedów znacznej popularności. Sam zaś św. Janusz tak był ceniony, i takie, chociaż cudzoziemiec, wzbudzał zaufanie... iż wyniesiony został na stolicę biskupią w mieście Abo; później jeszcze wyżej, gdyż po śmierci Farlera zajął jego miejsce arcybiskupa Upsali i był prymasem Szwecji.” To również dzieło Jackowe