św. Jacek na Węgrzech Państwo Magdalena i Wiktor Gajda, jadąc do Rzymu na uroczyste obchody 750. rocznicy śmierci św. Jacka, postanowili odwiedzić miejsce urodzin św. Marcina i znaleźli tam figurę św. Jacka! Zrobili zdjęcie i nam je przysłali wraz z listem. Korespondencję zamieszczamy na portalu. O św. Jacku na Węgrzech powiadomiliśmy ks. Arkadiusza Noconia, który wsparł odkrycie własną informacją.

Kliknijcie na zdjęcie a się powiększy.

Św. Jacku Prowadź!

Szczęść Boże!
Pozdrawiamy serdecznie jest nam niezmiernie miło że nasze skromne osoby mogą się przyczynić do ubogacenia stron portalu o św. Jacku którego czcimy od bardzo dawna, zawsze gdy mamy okazję zwiedzamy miejsca związane ze św. Jackiem byliśmy uczestnikami pielgrzymki do Rzymu z okazji 750 lat po śmierci św. Jacka  ale to miejsce odwiedziliśmy za przyczyną św. Marcina będąc w pierwszych dniach tego roku na Węgrzech niedaleko Szombathely postanowiliśmy odwiedzić miejsce urodzenia św. Marcina Na miejscu tym został zbudowany kościół w 14-15 wieku w latach 1638r - 1668r kościół zrządzany był przez dominikanów w tym okresie były prowadzone największe prace z przebudową i upiększeniem świątyni i z tego okresu pochodzi ołtarz boczny św. Jacka i ambona na której są malowane postaci św. Dominika i św. Jacka.

Następną informację przygotujemy o miejscu gdzie św. Jacek przeszedł po wodzie przez Wisłę a które znajduje się pod Wyszogrodem w miejscowości Kamion gdzie znajduje się kamień upamiętniający ten cud.Odwiedziliśmy to miejsce w zeszłym roku w dniu odpustu św. Jacka

Z wyrazami Szacunku - Magdalena i Wiktor Gajda

PS. Artykuł o Kamionie ze zdjęciem państwa Gajda czytaj tutaj ,  Iwona znalazła link do kościoła pw. św. Marcina tutaj

 Panie Zbigniewie, dziękuję za zdjęcie św. Jacka z Węgier. Na temat tej rzeźby, więcej wiadomości znaleźć będzie można w "Aktach" rzymskiego sympozjum o św. Jacku, w artykule siostry Viktóri Hedvig Deák OP (z Budapesztu), pt. "Związki św. Jacka z Węgrami".

Pozdrawiam serdecznie Szczęść Boże!- Ks. Arkadiusz Nocoń