Miejsce czynnego kultu św. Jacka, parafia otrzymała od Dominikanów z Krakowa relikwie św. Jacka czytaj tutaj

Strona zniknęła z portalu Dominikanów