Jan Matejko: Pogrzeb po bitwie pod LegnicąW galerii obrazów Jana Matejki znalazłam obraz z 1888 roku namalowany przez tego Mistrza dla upamiętnienia uroczystości żałobnych, jakie odbyły się we wrocławskiej katedrze po śmierci min. księcia Henryka Pobożnego na polu legnickim w bitwie z Tatarami 9 kwietnia 1241 roku.

Zdjęcie powiększy się po kliknięciu na nie. Centralną część obrazu zajmują trumny, w których leżą szczątki: księcia Henryka Pobożnego, Wielkiego Mistrza Poppona V, Ostierna, Bolesława z Moraw. Nad nimi zawieszono sztandary, na których widnieją godła dzielnic Polski. Nabożeństwo żałobne celebrowane jest przez św, Jacka Odrowąża unoszacego hostię  i jego brata bł. Czesława, klęczącego obok. Przy trumnach widzimy modlących się biskupów: Prandotę z Krakowa, Tomasza z Wrocławia oraz Fulkę - arcybiskupa z Gniezna. Na podłodze  leży pogrążona w rozpaczy św. księżna Jadwiga Śląska - matka poległego Henryka Pobożnego.Z boku klęczy wraz z dziećmi wdowa po Henryku - księżna Anna. Prz balustradzie stoi oparty o nią Konrad Mazowiecki, a obok niego Klemens z Ruszny, kasztelan krakowski.Patrząc dalej na obraz widzimy stojące w stallach święte: Gertrudę, Salomeę i Bronisławę. Na schodach widzimy  Przemysława zapisanego póżniej na kartach historii Polski jako Odnowiciel Polskiej Korony.

Często zastanawiałam się, czy u Jana Matejki znajdziemy św. Jacka. No i faktycznie jest na wspaniałym, aczkolwiek bardzo smutnym obrazie.  Cieszę się, że  jest jeszcze jeden zabytek, jeszcze jedna pamiątka, która nie pozwoli ulec zapomnieniu tej i innym ważnym postaciom naszej historii.
Maria Pazoła

PS wg. Feliksa Konecznego nie było Krzyżaków pod Legnicą