Na Korsyce, przy dawnym klasztorze Zakonu Dominikanów istnieje "Dom św Jacka". Dom ten obecnie podlega Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Jest on domem otwartym dla wszystkich gości. Obecnie Dom św Jacka prowadzą siostry ze zgromadzenia Maryi Niepokalanej i to dzięki Nim to gościnne miejsce jest miejscem polskiej misji na Korsyce.

Oto fragment tekstu zamieszczony na aktualnej stronie internetowej Domu św Jacka, który podaje jak do tego doszło:
"W 1998 roku biskup Diecezji Ajaccjo André LACRAMPE, zwrócił się do Polskiej Misji Katolickiej we Francji z propozycja objęcia klasztoru przez polskie siostry zakonne. Rektor Polskiej Misji, ksiądz Stanisław JEŻ, po przybyciu na miejsce uznał, ze opuszczony klasztor na Korsyce pod wezwaniem Świętego Jacka Odrowąża jest znakiem dla Polskiej Misji Katolickiej we Francji, żeby podjąć się misji na Korsyce."

Historia tego Domu i całego zespołu klasztornego, który od początku założenia został poświęcony św Jackowi Odrowążowi sięga XVIIw i jest niezwykła. Klasztor powstał dzięki Dominikanom z Hiszpanii. Został wybudowany w latach 1602-1606. Przy budowie klasztoru, jak podają źródła brał udział cały okręg Pieve di Lota. Dominkanie, którzy zamieszkali w tym klasztorze wspomagali w pracy duszpasterskiej księży z okolicznych parafii. Około 1630r przeorem klasztoru był sam Wikariusz Generalny Świętego Officjum - Wielki Inkwizytor. O gościnnym Domu św Jacka na dalekiej Korsyce, o fascynującej historii klasztoru poświęconego św Jackowi i o dobroczyńcach, którzy nie zawsze byli Polakami można przeczytać na stronie Domu św Jacka na Korsyce.

Warto tam wybrać się na wakacje.

Link do ciekawego artykułu "Dzika Korsyka" tutaj. Jest to artykuł Państwa Grażyny i Krzysztofa Bielawskich, którzy podczas swojego pobytu na Korsyce zatrzymali się w gościnnym Maison St Hyacinthe. Artykuł jest zamieszczony na stronie internetowej  Serwisu geograficzno-podróżniczego GEOZETA.pl