Kościół św Mikołaja Kaplica św JackaW trakcie prowadzonych prac remontowych w Bazylice św Mikołaja w Gdańsku odsłonięto ukrytą pierwotną inskrypcję na tablicy umieszczonej nad wejściem do Kaplicy św Jacka.

Pod warstwą z inskrypcją Capella Sanctae Crucis antea San Hyacinthi ukazały się wyraźne litery pierwotnego napisu, DIVO HYACINTHO ODROV… POLONO ORA Obecnie cała inskrypcja jest już widoczna. Mimo stojących jeszcze rusztowań już budzą zachwyt zrekonstruowane piękne zdobienia portalu kaplicy, zwłaszcza gdy padają na nie promienie zachodzącego słońca. I tak jak ponad 300 lat temu wejścia do kaplicy strzeże uwieczniony na fresku dominikanin,trzymający uniesiony miecz.   

tablica_z_inskrypcja   tablica_z_inskrypcja   tablica_z_inskrypcja
Inskrypcja pochodząca z przełomu XIX/XXw Zdjęcie wykonano w 2009r Odsłanianie inskrypcji i detali pochodzących z XVIIw z okresu budowy kaplicy

 Odtworzona pierwotna inskrypcja pochodząca z XVIIw

O historii Kaplicy św Jacka w Bazylice św Mikołaja pisaliśmy wcześniej w naszym artykule tutaj.
Dla przypomnienia zamieszczamy ponownie fragment tekstu Dr Mieczysława Orłowicza z napisanego przez niego w 1921r "Przewodniku po Gdańsku, Oliwie i Sopotach":

"Niedaleko *kościół Dominikanów (św. Mikołaja), Bazylika św Mikołaja widok na ołtarz głównynajwiększy i najpiękniejszy z katolickich kościołów Gdańska, pełen artystycznych obrazów i rzeźb. Stoi on na miejscu dawnego kościoła zamkowego ks. Pomorskich, który istniał już w XII w., a przy którym w r. 1227 założył książę Świętopełk II z biskupem kujawskim Michałem klasztor Dominikanów, sprowadzając doń zakonników pod wodzą św. Jacka z Krakowa. Tutejszy klasztor Dominikanów należał do najbogatszych w Polsce i miał niegdyś 200 zakonników. Po rozbiorze Polski klasztor skasowano, a kościół zamieniono w r. 1840 na parafialny. Ogromne gmachy klasztoru uległy pożarowi skutkiem bombardacji rosyjskiej w r. 1813 przyczem spaliła się też kaplica św. Urszuli. Kościół św. Mikołaja jest to gotyk trzynawowy o wieżach, którego mury pochodzą przeważnie z XIV i XV w. Jedynie zakrystja, prezbiterjum i dolna część wieży pochodzą z dawnej budowy, z lat 1260-1309. Nawę główną zbudowano w latach 1340-80, sklepienie wykończono za Kazimierza Jagiellończyka w r. 1487. Najpiękniejszą jest kaplica św. Jacka z r. 1690. Kościół posiada wiele cennych rzeźb, obrazów i przyborów, oraz ładnie rzeźbioną i malowaną późnobarokową chrzcielnicę z r. 1732. Barokowy wielki ołtarz zdobią rzeźby świętych polskich. Obok niego orzeł polski z mosiądzu, który dawniej służył za pulpit. Niegdyś nazywano ten kościół kościołem rybaków. W kaplicy św. Jacka usunęli Niemcy w r. 1804 rzeźbę św. Jacka z ołtarza dając na jej miejsce Ukrzyżowanie. Kościół ten był stale kościołem polskim i ostoją katolicyzmu, a jako taki został w r. 1577 w czasie oblężenia miasta przez Batorego spustoszony przez mieszczan gdańskich, którzy go potem musieli odrestaurować. W r. 1587 przyjmowali tu Polacy przybywającego ze Szwecji Zygmunta III. Także w XIX w. odprawiały się tu polskie nabożeństwa dla miejscowej kolonji polskiej".   

I tak to Niemcy „odebrali” polskiemu Świętemu kaplicę wybudowaną ku Jego czci. Co ciekawe nie przeznaczyli jej żadnemu ze świętych, których czcili ale poświęcili ją „największemu” symbolowi Chrześcijan –Krzyżowi. Nazwa Kaplica św Krzyża, tak się utrwaliła, że w okresie ponad stu lat podawały ją niektóre polskie przewodniki, a nawet Katalog Zabytków. Ale Niemcy na „swój sposób”zachowali respekt wobec św Jacka, bowiem na tablicy z nazwą Capella Sanctae Crucis umieszczono poniżej sentencję „antea san Hyacinthi”. Jednakże św Jacek nawet po pozbawieniu Go wspaniałej kaplicy nadal był widoczny w kościele, który powstał przy założonym przez Niego klasztorze. W pięknym wnętrzu bazyliki św Mikołaja zachowało się wiele „jackowych”pamiątek. Pisaliśmy o tym w naszych artykułach tutaj  i  tutaj.
O tym jak św Jacek przypominał, czyją na prawdę jest Kaplica o "podwójnej nazwie" św Jacka i św Krzyża pisaliśmy tutaj Cieszymy się, że Kaplica św Jacka odzyskuje dawny swój blask i znów jest Domem Wielkiego Apostoła jakim był św Jacek, który w tamtych trudnych czasach, w których przyszło Mu żyć z ofiarnością niósł krzyż na krańce Europy, a może nawet i Azji. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć przedstawiających wizerunki św Jacka, które znajdują się w pięknym wnętrzu bazyliki św Mikołaja.

wizerunki św Jacka wizerunki św Jacka wizerunki św Jacka
 Obraz olejny św Jacka z XVIIIw  Figura św Jacka na ołtarzu MB Różańcowej  Figura św Jacka w ołtarzu głównym
  wizerunki św Jacka   wizerunki św Jacka   wizerunki św Jacka

Książe Świętopełk wręcza św Jackowi akt nadania kościoła św Mikołaja

 Płaskorzeźba przedstawiająca św Jacka na zaplecku stalli  Wystawienie relikwii św Jacka i bł Czesława w Kaplicy św Jacka w sierpniu 2010r

 Autor:Iwona