"Święty Dom w Loreto, pierwsze sanktuarium o znaczeniu międzynarodowym poświęcone Najświętszej Maryi Pannie, przez wiele wieków prawdziwe serce Maryjne chrześcijaństwa" powiedział Jan Paweł II.

Loreto, to miejscowość malowniczo położona nad Adriatykiem, w odległości 30 km od Ankony. Znajduje się w niej jedno z najważniejszych dla chrześcijan sanktuariów. Jest ono i było od najdawniejszych wieków tak ważne jak Rzym czy Santiago de Compostella. Niezliczone ilości pielgrzymów przybywały do niego już od XIIIw.Tu w Loreto w pięknej bazylice wybudowanej w XVw, w miejscu starszej świątyni, znajduje się prawdziwy skarb chrześcijaństwa. Jest nim Święty Domek, który w swoim marmurowym wnętrzu skrywa kamienne fragmenty "ziemskiego" domu Najświętszej Maryi Panny z Nazaretu.Wg tradycji, potwierdzonej badaniami naukowymi, te trzy kamienne zachowane ściany przylegały do groty w Nazarecie, w której Anioł zwiastował Maryi, że zostanie Matką Boga.Właśnie dokładnie 717 lat temu, 10 bądź według innych źródeł 12 grudnia 1294r, w trzy lata po upadku Akki ostatniej twierdzy krzyżowców w Palestynie, Anioły przeniosły do Loreto części rozebranego Domu św Rodziny z Nazaretu. Tymi "Aniołami", którzy ocalili je przed zniszczeniem przez wyznawców Allacha byli prawdopodobnie członkowie greckiej rodziny Angeli ale mogli być to również inni pielgrzymi lub sami krzyżowcy.
Nasz Papież JPII powiedział:
"Te kamienie niszczone przez czas, ikony tajemnicy Wcielenia, przez które dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, Bóg w czasie Zwiastowania, przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, jak wyznajemy w Credo".

 Piękna pochodząca z XVw bazylika w Loreto została wybudowana na planie krzyża. W centru bazyliki znajduje się marmurowy bogato zdobiony "Kamienny Domek". W jego wnętrzu znajdują się kamienne ściany domku Maryi z Nazaretu. Od strony wschodniej w miejscu, gdzie w Nazarecie znajdowało się wejście do groty mieszkalnej, ustawiony jest ołtarz. Na nim stoi cudowna figurka Matki Boskiej Loretańskiej z Dzieciątkiem słynąca z uzdrowień chorych. Dzieciątko trzyma w ręku  jabłko królewskie, symbol panowania nad światem.
Dzieje Loreto i znajdującego się tu sanktuarium poświęconego Najświętszej Pannie Maryi są nieodłącznie związane z Polakami.
Znajduje się tu wiele pamiątek polskości. Ponad 1000 polskich żołnierzy, którzy w okresie II wojny światowej oddali swe życie w obronie Loreto i włoskiej ziemi spoczywa na "polskim" cmentarzu u stóp bazyliki. Zasługi Polaków upamiętnia jedna z 12 "narodowych kaplic", które znajdują się we wnętrzu bazyliki obok Domku Maryi.  "Kaplica Polska" została usytuowana pomiędzy kaplicą hiszpańską i niemiecką. Stanowi ona zamknięcie prawej nawy bazyliki. Jej wyposażenie pochodzi z lat 1913-1939. Jest ona poświęcona Sercu Pana Jezusa. W ołtarzu kaplicy znajduje się obraz Serca Pana Jezusa, nawiązujący do wizji św. Faustyny Kowalskiej. W dolnej części ołtarza znajduje się Krzyż Virtuti Militari bedący symbolem walki Polaków o wolność i niepodległość.
W  ołtarzu "Polskiej Kaplicy", pełnej narodowych symboli nie mogło zabraknąć św Jacka.
Jego wizerunek wraz z wizerunkiem innego polskiego świętego Andrzeja Boboli, znajduje się w prawym skrzydle ołtarza. W lewym skrzydle widzimy św. Małgorzatę Alacoque i św. Kingę.

św Jacek w ołtarzu w Kaplicy Polskiej

Więcej o Loreto i o Polskiej Kaplicy w Loreto znajdziecie Państwo w artykułach:

1)Posłaniec Serca Jezusowego PSJ nr styczeń 2005 "Polska kaplica w Loreto" tutaj  -na tej stronie jest zdjęcie ołtarza z wizerunkiem św Jacka!

2)Niezależny portal obywatelski Koszalina koszalin7.pl  "Cud nad Wisłą w Loreto" tutaj -bardzo interesujący artykuł, ładne zdjęcia obrazu "Cud nad Wisłą" i fascynująca historia związana z tym obrazem dotycząca młodego żołnierza, który na tym obrazie trzyma sztandar.

3)Informator katolicki Ave Maria "Loreto" tutaj -w artykule zawarto sporo informacji o historii Loreto

Album ładnych zdjęć z Loreto Przemka Pawelskiego tutaj

Autor: Iwona

obrazek z Loreto