Kolejnym etapem działalności Jacka na północ od Dunaju było Znojmo. Tam przyjął do zakonu nowych braci. Następnie widzimy Jacka w Brnie, a później w Ołomuńcu, gdzie zatrzymał się około 9 miesięcy i w Opawie. Misja południowosłowiańska trwała ponad 2 lata.