Iwona odnalazła dwa przedstawienia św. Jacka w Archikatedrze Oliwskiej, w dawnym Opactwie Cystersów w Oliwie

W 1644 r. opat Aleksander Kęsowski ufundował boczny ołtarz poświęcony św. Marcinowi. Ołtarz został ustawiony w ambicie katedry po prawej stronie jako pierwszy i stoi w tym samym miejscu już prawie pięć wieków. Na górnym piętrze ołtarza znajdują się marmurowe postacie św. Jacka i św. Roberta. Pomiędzy nimi rzeźba św. Marcina.
W tej samej części katedry jest kaplica św. Krzyża (opacka), w niej przechowywane są relikwie Krzyża Świętego.
W kaplicy, na ścianie po lewej stronie jest medalion ze św. Jackiem, a po prawej medalion ze św. Józefem.
To rzadki przypadek , aby kult dominikanina był żywy w klasztorze cysterskim. Należy zauważyć, że:
1/. Św. Jacek był misjonarzem w okresie, w którym cysters Chrystian z Łekna był biskupem misyjnym na Prusy, wówczas cystersi i dominikanie prowadzili wspólną akcję ewangelizacyjną w Prusach.
2/. Wystroju kaplicy Krzyża Świętego dokonano w czasach opata Jacka Rybińskiego ( Józef Jacek Rybiński),  to zapewne on polecił umieścić w kaplicy medaliony z wizerunkami swoich świętych patronów.
Iwona także odnalazła w dawnej historii Gdańska informację, że corocznie w maju w święto Krzyża Świętego wyruszała procesja z Gdańska od dominikanów, do katedry w Oliwie, do kaplicy św.Krzyża. Jednakże brak jest bliższych informacji o tej dawnej tradycji.

dscn9346web dscn9338web
dscn9329web dscn9327web