Klasztor dominikański w Sopron, sprwują w nim nabożeństwa ojcowie dominikanie. Zamiast ewangelistów, wśród świętych dominikańskich wyrzeżbionych na ambonie jest św. Jacek.