Dzisiaj, po dziesięciu latach istnienia naszej parafii, zanosimy Panu Bogu modlitwę dziękczynienia za wszelkie łaski i dobro, którymi przez ten czas obdarzał wciąż jeszcze jedną z najmłodszych wspólnot parafialnych diecezji gliwickiej.
Polecamy w tej modlitwie wielu ludzi dobrej woli, nie tylko naszych parafian, którzy przez te 10 lat przyczynili się do budowy tej materialnej i duchowej budowli, jaką jest tutejszy Kościół. Nie zapominamy także o tych, którzy w domu Ojca naszego w niebie odbierają nagrodę za poniesiony trud przy tworzeniu wspólnoty - od dziesięciu lat - zwaną Parafią św. Jacka w Gliwicach – Sośnicy. Więcej o Jubileuszu na stronie internetowej parafii (tutaj)