Zwycięstwo Stanów Zjednoczonych pod San Jacinto w kwietniu 1836 roku sprawiło, że mocarny św. Jacek stał się symbolem zwycięstwa i protekcji nie tylko w świadomości Katolików. Jego wsparcie dla biednych i chorych uznali również  Metodyści z okolic Houston, nadając nader interesującą nazwę szpitalowi w Baytown. Od powstania tej placówki w 1948 roku, szpital działający w systemie non-profit otrzymał nazwę Houston Methodist San Jacinto Hospital. Obawiam się, że w naszym KATOLICKIM kraju nie istnieje ani jeden szpital mający za patrona św. Jacka.

 

Wsparcie tego wielkiego świętego przydałoby się nie tylko szpitalom ale i całemu niewydolnemu Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej.

Na mapie świata szukaj tutaj zaznaczono miejsce bitwy pod San Jacinto oraz znajdujący się po drugiej stronie zatoki, wspomniany tu szpital w Baytown.

Komentarz portalu

Już pewien minister zalecał modlitwę do św. Jacka w sprawie obwodnicy Olsztyna. Czy sugeruje Pani, że teraz kolej na służbę zdrowia? Jest przecież w tej sugestii trochę ironii!