Pani Bożena Ptaś przekazała newsa o wydarzeniu Jackowym w Kobiórze - miejscowości ze świętym Urbanem w herbie.

Strona internetowa Urzędu Gminy Kobiór informuje, że cyt. ufundowaną przez kobiórskich samorządowców, pracowników samorządowych i nauczycieli, figurę Św. Jacka poświęcił w czasie Mszy Św. 10 listopada 2013r. ks. proboszcz Damian Suszka. Została ona umieszczona na prawym cokole w naszym Kościele Parafialnym. Św. Jacek jest patronem Śląska oraz głównym patronem archidiecezji katowickiej i opolskiej.
Po wygraniu przez św. Jacka grudniowego plebiscytu na Najwybitniejszego Ślązaka,  fundatorom figury dzisiaj możemy pogratulować wcześniejszego przekonania o tym fakcie, zanim potwierdzili to Ślązacy w plebiscycie Dziennika Zachodniego.
Wspaniała rzeźba oddaje cechy osobowe świetego odczytane współcześnie, śląskie rysy, szlachetny profil, łagodny uśmiechnięty acz stanowczy wyraz twarzy, niebieskie  oczy i życzliwe spojrzenie. To dobry przyjaciel, nauczyciel, współczesny szef. Gratulacje dla twórcy, figurę wykonał Piotr Kłosek artysta z Buczkowic. Ta rzeźba będzie zapewne dużą inspiracją dla innych artystów.
Nanosimy Kobiór na mapę Jackowego świata
kobibor