Większość z Jackowej drużyny zapewne była przy grobie św. Jacka w bazylice św. Trójcy w Krakowie. Warto jednak wiedzieć gdzie jeszcze w część bazyliki i klasztoru dostępnych zwiedzającym, można znaleźć pamiątki pozostawione po nim. Postanowiłem osobiście dokonać swego rodzaju inwentaryzacji. Telefonem zrobiłem zdjęcia, wyszły marnej jakości, jednakże liczę że ktoś prześle mi lepsze i uzupełnimy inwentaryzację.

Dzisiejsza bazylika po wielu zmianach, jest pierwszym kościołem danym św. Jackowi, aby mógł wokół niego zbudować klasztor. Tak powstał matecznik polskich dominikanów i jest nim do dzisiaj. Tu w kaplicy, będącej wybitnym dziełem sztuki, pod konfesją,   spoczywają doczesne szczątki założyciela. Miejsce to słynie z licznych  cudów dokonanych przy Jego grobie. Zawsze stoi przed kaplicą, jedno krzesło, trzeba na nim przysiąść i oddać się modlitwie i kontemplacji. Pozostając w bezpośredniej bliskości św. Jacka, skorzystajcie z tej propozycji,  zaznacie głębokiego przeżycia. Następnie trzeba obejść bazylikę i krużganki odszukując pamiątki, które udało mi się sfotografować. Artykuł napisałem w 2014 r wtedy jeszcze nie było tu słynnych chorągwi kanonizacyjnych. Niestety nie wiem jak to się stało, ze nie opublikowałem tych odkryć
Namawiam również na zrobienie zdjęcia z pozycji malarza, który pozostawił nam obraz z widokiem na kaplicę przed pożarem kościoła (patrz tutaj)

opis
Bazylika św. Trójcy w Krakowie
opis
opis
Nawa główna
opis
Ołtarz św. Jacka
Kaplica sw. Jacka
Krzesło dla pielgrzymów
Procesja
Uwielbienie Matki Bożej
Św. Jacek otrzymuje różaniec od Matki Bożej
Najstarsze przedstawienie św. Jacka
Św. Jacek i św. Katarzyna
Ołtarzyk boczny
Ołtarzyk boczny bpa. Iwo Odrowąża
Św. Jacek przeprawia się przez rzekę na kapiePrzepłynięcie
Okulus
Epitafium profesora z Gimnazjum św. Jacka
Baylika przed rokiem 1849 widok na Kaplicę św. Jacka