Po spotkaniu w Stanowicach ( opisanym w artykule, tutaj), ksiądz proboszcz Eugeniusz Durczok udostępnił mi dokument z prawem publikacji na portalu,  potwierdzający autentycznośc relikwi św. Jacka przekazanych w 2007 roku do kościoła w Stanowicach. Dokument ten stał się relikwią św. Jana Pawła II, albowiem w 1969 roku podpisany został ręką kardynała Karola Wojtyły. Tak więc, są to relikwie pierwszego i trzeciego stopnia. Zdjęcia powiększą się po kliknięciu na nie.

dokument relikwie relikwie

Karol Wojtyła,
Kardynał–prezbiter tytułu (kościoła) Sancti Caesarei in Palatio (św. Cezarego in Palatio)
z łaski Bożej i (łaski) Stolicy Świętej – Arcybiskup Metropolita Krakowski,
- pozdrawia (tych), którzy będą (ten dokument) czytali.

Dla większej chwały Boga i większej czci św. Jacka, wyznawcy z Zakonu Kaznodziejskiego i Patrona Polski, niniejszym potwierdzam i zaświadczam, że z mojego polecenia została pobrana cząstka z relikwii głowy tegoż świętego, która w bazylice Świętej Trójcy w Krakowie, w Polsce, przechowywana jest od wieków z największą czcią przez Braci Kaznodziejów, i że została ona umieszczona w małym, metalowym, posrebrzonym relikwiarzu z szybką.
Jej prawdziwość została i jest potwierdzona moją pieczęcią.
Na dowód tego … (podpis kard. Karola Wojtyły)
.
Kraków, 5 sierpnia, Roku Pańskiego 1969.

Tłumaczenie ks. Arkadiusz Nocoń.

Wyjątkowy to zbieg okoliczności dla kultu św. Jacka i dowód na to, że w latach walki o Kościół w Polsce, przyszłemu świętemu zależało, aby św. Jacek wrócił na nową misję i wspomógł wiernych w tamtych tragicznych czasach. Jak pokazała historia tak się też i stało. Kardynał, nazywa św. Jacka Patronem Polski, warto nadać temu stwierdzeniu współczesne znaczenie. Jednym z działań w tym kierunku jest nowa książka  pt. Uczył nas chodzić z Maryją Karol Wojtyła - Jan Paweł II o św. Jacku, autor: Ks. Arkadiusz Nocoń.