Odnalazłem przypadkowo na stronie "Ultra montes"  "Żywot św. Jacka Wyznawcy z Zakonu św. Dominika", napisany przez ks. Piotra Pękalskiego i wydany w książce pt. " Żywoty Świętych Patronów polskich". Kraków W DRUKARNI C. K. UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1862, str. 600. Moim zdaniem, jest to jedno z najciekawszych opracowań. W przypisach odnajdujemy, że istnieje (w 1862 r.) budynek w którym mieszkał św. Jack.

Cytat z przypisów do żywota św. Jacka
(10) Kończąc niniejszy Żywot, nie od rzeczy będzie nadmienić, iż jeszcze do naszych czasów utrzymuje się to niemylne podanie, że św. Jacek zostawszy kanonikiem krakowskiej katedry, mieszkał w kapitulnym domu, obecnie pod L. 116/108 w Gm. I ist­niejącym, z którego cztery okna wychodzą w ulicę Grodzką, czte­ry w ulicę Kanoników, a siedem okien na plac św. Marii Magdaleny. Dom ten ozdobiony jest w narożniku od ulicy Kanoni­ków popiersiem św. Jacka, a od ulicy Grodzkiej popiersiem bł. Bronisławy. Powszechność krakowska zwała go domem św. Jacka. W r. 1676 dnia 31 stycznia z okna tegoż domu, od ulicy Kanoników na kościół Marii Magdaleny wychodzącego, przypa­trywał się Jan III pogrzebowemu pochodowi, towarzyszącemu prowadzeniu zwłok dwóch polskich monarchów: Jana Kazimie­rza i Michała Wiśniowieckiego. Oryginał tutaj
Proszę o pomoc w zweryfikowaniu tej informacji sprzed ponad stu pięćdziesięciu lat