Publikujemy poniżej list otrzymany od ks. Arkadiusza Noconia. O udziale księdza Arkadiusza w ropowszechnianiu kultu św. Jacka można przeczytać więcej wpisując nazwisko Nocoń w przeszukiwarkę na naszej stronie Internetowej. Informację ze zdjęciami pokazującymi początki budowy kaplicy św. Jacka w Zambii znajdziecie (tutaj). Położenie geograficzne kaplicy na Jackowej mapie tutaj

Drodzy Przyjaciele,
z wielką radością pragnę poinformować Was o zakończeniu budowy i o poświeceniu Kaplicy św. Jacka w Zambii.
Pierwotnie miała ona powstać w Kambodży, ale przedłużające się formalności urzędowe sprawiły, że w porozumieniu z misjonarzami w Kambodży, przeznaczyłem zebraną w czasie mojego Jubileuszu 25-lecia Kapłaństwa kwotę na budowę kaplicy św. Jacka w Zambii - pierwszej na kontynencie afrykańskim!
Wszystkim, którzy wspomogli to dzieło swoją modlitwą, życzliwością i ofiarą, składam raz jeszcze moje serdeczne Bóg zapłać!
 
Życzę dobrego przeżycia Adwentu i pozdrawiam serdecznie z Wiecznego Miasta, szczęść Boże!
ks. Arkadiusz
 
Ps. W załączniku artykuł z najnowszego „Gościa Niedzielnego” nr 48(2015), dodatek katowicki, str. VI, poświęcony naszej kaplicy. Link do oryginału tutaj

kaplicaart