Najstarszym źródłem wzmiankującym o Kamieniu, miejscu narodzin św. Jacka, jest „Kronika Polska” Galla Anonima księga III, w której czytamy: że książę Bolesław Krzywousty w sojuszu z królem węgierskim Kolmanem stara się osadzić na tronie Czech księcia Świętopełka w miejsce Borzywoja. Borzywoj, aby uzyskać przychylność Bolesława oddaje mu gród Kamień o strategicznym położeniu dla dziejących się wówczas spraw. Dalej, Gall Anonim pisze, iż w 1106 r. książę Bolesław przebywa tu nadzorując odbudowę zamku w Koźlu, zniszczonego pożarem, i prowadzi stąd zmagania ze swoim bratem Zbigniewem, którego pozbawił Wielkopolski i Mazowsza.

 

Można więc uznać, że Kamień był przez pewien czas miejscem już znanym - na krótko siedzibą księcia.
Zachowane dokumenty z tamtego okresu potwierdzają, że w czasach narodzin św. Jacka, Kamień był grodem rycerskim. Dziś wieś ta nazywa się Kamień Śląski i jest miejscem szczególnego kultu świętego, na tym to miejscu  historia odcisnęła swą pieczęć. Wioskę nazywają również „ szmaragdem opolskiej ziemi”, liczy sobie około 1400 mieszkańców, położona jest w gminie Gogolin w trójkącie pomiędzy Opolem, Strzelcami Opolskimi i Górą św. Anny.