Dominikanie dotarli do Sejn w XVII w. a wraz z nimi kult św. Jacka


Historia tego miasta, wybudowanego w nim klasztoru i bazyliki mniejszej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, św. Jerzego i św. Jacka(*) jest nierozerwalnie związana z historią pobytu w tej miejscowości Braci z Zakonu Dominikanów.
Św. Jacek Odrowąż wraz z św. Dominikiem, uwiecznieni na obrazach wiszących w prezbiterium bazyliki, od lat adorują cudowną figurę Matki Boskiej Sejneńskiej.
A teraz trochę historii
W czasach, kiedy żył św. Jacek tereny te porastała Puszcza Przełomska. Mała osada Sejny powstała dopiero na początku XVI w na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Po otrzymaniu w latach 1593-1602 praw miejskich, osada ta przekształciła się w miasteczko Sejny.
Znamiennym dla tej miejscowości okazał się rok 1602.
Jak głosi miejscowa legenda, w roku 1602 starosta Jerzy Grodziński, ówczesny właściciel Sejn, przywiózł do miasta cudowną figurę Matki Boskiej i umieścił ją w istniejącym wówczas drewnianym kościele pw. św. Jerzego. W tym także roku, aktem fundacyjnym spisanym 16 maja przekazał cały majątek wraz z miastem, folwarkami i kilkunastoma jeziorami Zakonowi Dominikanów z Wilna.
Bracia tego zakonu przybyli do Sejn pomiędzy majem i czerwcem 1602r.
W latach 1610-1619 zakonnicy między dworem, a miastem wznieśli kościół i klasztor, który pod względem architektonicznym bardziej przypomina zamek niż z klasztor.
Jesienią 1619 roku do nowowybudowanego kościoła w uroczystej procesji wniesiono cudowną figurę. W 1632r  kościół został konsekrowany pw NNMP, św. Jerzego i św. Jacka.
Konwent Zakonu Dominkanów przebywał w Sejnach przez 202 lata. W 1796r( po rozbiorze Polski) dobra zakonu uległy konfiskacie. W 1804 r konwent rozwiązano i przeniesiono dominikanów do domu tego zakonu w Różanym Stoku.
Powrót Braci Zakonu Dominikanów do Sejn, ale tylko „symboliczny” nastąpił między 16 maja, a 1 czerwca 2002r, kiedy uroczyście obchodzono Jubileusz 400-lecia przybycia dominikanów oraz obecności w Sejnach figury Matki Boskiej Łaskami Słynącej. I znów jak przed wiekami bracia zakonni przeszli przez most na rzece Sejny(Marycha) i wkroczyli do miasta witani przez jego władze i mieszkańców.

(*) czasem podaje się tylko pw NMP ???
Źródła:
1.    B. Kaczorowski „Świątynie Rzeczypospolitej” MICHALINEUM 1988R
2.    strona internetowa miasta Sejny  www.sejny.home.pl


                                  napisała Iwona Ślizień