Matka Boża, św. Jacek i św. Maksymilian Kolbe ołtarz boczny w kościele św. Ducha
 Obecnie jest to tzw. kościół polski – obecnie jedyny, w którym sprawuje się liturgię tylko w języku polskim.
Szukaj na mapie Jackowego świata tutaj


Dziękuję Pani Bożenie Ptaś za nadesłane zdjęcie i kolejne odkrycie. Nanosimy je na mapę świata (tutaj)

wilno duch