Obraz Marcina Zaleskiego jest cennym świadkiem historii, bowiem ukazuje fragment wnętrza Bazyliki Świętej Trójcy przed pożarem. Ów malunek powstał w 1849 roku, czyli zaledwie rok przed katastrofą! Dzieło przechowywane jest w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Trzeba przyznać, że wnętrze bazyliki uległo znacznym przemianom, ( wirtualne zwiedzie tutaj)
Informację otrzymałem od Pana Jacka Osiewała. Dziękuję

Może ktoś wykona zdjęcie z miejsca w którym stał malarz w 1849 r i pokaże współczesna perspektywę . Byłoby ciekawie.

sw trojca